Ambitioner for Degnejorden

Tirsdag den 22. november offentliggøres vinderprojektet for idékonkurrencen om et kommende boligområde på Degnejorden i Lejre by.

Skrevet den. 21. november 2016

–Vi har fået nogle virkelig gode input i idékonkurrencen, og nu skal vi arbejde videre med, hvilke elementer fra vinderprojektet og de øvrige projekter, vi vil gå videre med, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Udstykningen af Degnejorden midt i Lejre by nyder stor lokal opmærksomhed. Både blandt de naboer, som bor op til arealet og andre borgere i Lejre – men også blandt de lokale politikere i Lejre Kommunalbestyrelse.

Når vi som kommune ikke bare sælger jorden til den højestbydende entreprenør er det fordi, vi gerne vil sikre, at området kommer til at bidrage til de kvaliteter, som gør Lejre Kommune unik. Vi har valgt at gennemføre en omfattende proces med borgerworkshop, idékonkurrence og en efterfølgende arbejdsproces med lokalplan, høring med mere – alt sammen fordi, vi har ambitioner med Degnejorden, siger borgmester Carsten Rasmussen, og fortsætter:

Vi vil stille krav til, at det bliver et sted med gode rammer for fællesskaber, kvalitet i boligløsningerne og med naturen og landskabet integreret i området. Og så skal det være et sted, der nytænker rammerne for det gode liv på tværs af aldersgrupper og forskellige livssituationer, siger han.

Bekymring om to fulde etager

Det har vakt bekymring blandt borgerne i Lejre by, at konkurrencematerialet gav mulighed for at komme med forslag til bebyggelse på Degnejorden i to fulde etager.

Den nuværende lokalplan for området, som er fra 1986, giver lov til bebyggelse i op til 8,5 meter og til en byggeprocent på 25. Men vi vil ikke bare realisere den lokalplan, og derfor har vi i konkurrencematerialet sagt max 6,5 meter i højden og max 25% bebyggelse. At det står som en mulighed i konkurrencematerialet, er dog ikke det samme som, at det bliver sådan. Ingen i dommerkomiteen ønsker to-etagers huse over det hele, men mange vil gerne have noget variation, så ikke alle husene er ens. Ligesom i de omkringliggende bebyggelser på Møllerjorden, Rødkildebanken og den gamle bydel i Alleslev, hvor der er huse i flere forskellige højder, siger Carsten Rasmussen.

Se vinderprojektet efter offentliggørelsen:

Tirsdag den 22. november kl. 16.30-18.30 offentliggøres vinderprojektet for idékonkurrencen sammen med de øvrige præmierede projekter. Alle er velkomne til offentliggørelsen på Rådhuset i Allerslev, hvor plancherne med projekterne også bliver hængende indtil 9. december, så man kan komme forbi og se dem.

Faktaboks:
  • Lejre Kommune købte i midten af 1970’erne arealet ”Degnejorden” i Lejre By med henblik på udstykning til boligbebyggelse.
  • Den gældende lokalplan for Degnejorden, som er fra 1986, tillader bebyggelse i op til 8,5 m i 1½ plan.
  • Lejre Kommunalbestyrelse udskrev i juni 2016 en idékonkurrence for at få de bedste bud på, hvad der skal til for at skabe et skønt og levende område med gode boliger på Degnejorden.
  • Efter offentliggørelsen af vinderprojektet skal det besluttes, hvilke elementer af de forskellige præmierede forslag, man ønsker at arbejde videre med.
  • Derefter følger en proces med udarbejdelse af en ny lokalplan for området, en høring af lokalplanen – og derefter en efterfølgende præcisering i et eller flere udbud, før boliger bliver bygget og solgt i 2018/2019.