Trasbo A/S er nyt hjemmehjælpsfirma i Lejre Kommune

Efter Vitaplejes konkurs mandag den 29. februar har Lejre Kommune indgået kontrakt med Trasbo A/S, som allerede fra begyndelsen af næste uge overtager opgaverne med rengøring og tøjvask hos Lejreborgerne.

Skrevet den. 3. marts 2016

- Jeg er glad for, at borgerne ikke kommer til at vente længe på at få løst deres opgaver af den nye leverandør. Nogle kommer ikke en gang til at opleve en forsinkelse i forhold til deres oprindelige aftaler, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Da det private hjemmehjælpsfirma Vitapleje blev begæret konkurs mandag den 29. februar, stod 126 borgere i Lejre Kommune uden nogen leverandør af den aftalte hjælp til rengøring og tøjvask.

Disse 126 borgere havde nemlig, under "Frit valg"-ordningen, valgt at modtage hjælp fra Vitapleje.

Derfor ringede Lejre Kommune til hver enkelt af de berørte borgere og sendte breve ud om, at der snarest muligt ville komme en ny leverandør.

Nu overtager Trasbo A/S så opgaverne, og firmaet vil sætte ekstra ressourcer ind for at indhente de forsinkelser, som Vitaplejes konkurs har givet.

Forventningen er, at Trasbo allerede i starten af næste uge begynder på opgaverne med rengøring og tøjvask hos Lejreborgerne.

Lejre Kommune har igen ringet rundt samt sendt informationsbreve til de 126 berørte borgere, så de nu er informeret om den nye leverandør. Trasbo vil ligeledes skrive velkomstbreve til hver enkelt borger og meddele, hvornår borgerne kan forvente at få besøg.