+Dig - Arbejdende åben værksted

Skrevet den. 31. marts 2016

Midt i marts mødtes borgere, erhvervsfolk, foreninger, kommunale fagfolk og ikke mindst unge for at arbejde med ensomhed blandt børn og unge og finde løsninger i fællesskab. Nu skal vi arbejde videre med de temaer og mange spændende ideer, der kom frem på gruppearbejdet på "kick off" på mødet i Hvalsø Kulturhus. Formålet er at komme så langt, vi overhovedet kan med de mest bæredygtige ideer til indsatser, handlinger og aktiviteter, så alle kan se sig selv en del af løsningen og bidrage med det, man kan og vil.

Hvad skal foregå på det åbne værksted?

Folk møder op og deltager i det omfang, de har mulighed for. Hver time i løbet af dagen laver vi en fælles opsamling i plenum, hvor vi fortæller om nogle af de ideer, der kom frem på dagen og de, der er kommet til under det arbejdende værksted.

Vi hænger materiale fra gruppearbejdet på "kick off" d. 14. marts op i rummet og laver plads til at alle kan tilføje ideer, aktører og indsatser. Metoden bliver "Open Space"-inspireret og skal bidrage til en åben og fri dialog, hvor man kan stille spørgsmål, netværke med andre aktører og skabe nye alliancer rundt om bordet.

Mød op på lørdag d. 2. april og tag del i visionen og vær med til at gøre den til virkelighed!

Alle børn og unge i Lejre Kommune skal føle sig set, hørt og anerkendt for den, de er, og det de kan i alle de forskellige sammenhænge de færdes i og de fællesskaber, de indgår i.

Hvorfor +DIG?

De fleste børn og unge i Lejre trives og har det godt. Meni hver skoleklasse er der i gennemsnit 1-2 børn og unge, der føler sig ensomme og har brug for hjælp til at blive en del af fællesskabet.

Det vil vi gøre noget ved. For ensomhed kan føre til alvorlig mistrivsel og gå ud over både det mentale og fysiske helbred.

At være ensom i kort tid er ikke farligt, men når ensomheden bliver langvarig, kan det sætte sig i kroppen som stress. Det kan gå ud over koncentration og indlæring, føre til dårligere skolegang og isolation. Vi ved også, at der er markant sammenhæng mellem ensomhed og mobning, depression og selvmord.

Ensomhed rammer børn og unge i alle familier. Det er aldrig selvvalgt.

Hvad er +DIG?

Med +DIG ønsker vi at samle alle aktører i lokalsamfundet, som har lyst til at tage aktivt ansvar for at bekæmpe mistrivsel og ensomhed blandt børn og unge i Lejre Kommune: Både unge der kender til problemet, forældre, borgere, engagererede i lokale foreninger og organisationer, erhvervsdrivende i kommunen eller noget helt tredje.

Mange gør allerede en indsats. Men ofte gør vi det hver for sig - i børnehaven, i skolen, i klubben eller derhjemme. Og selv om der er gang i mange gode initiativer, kommer det ikke alle til gode. Der er fortsat børn, som ofte føler sig ensomme og ikke trives.

Der er ikke én enkel løsning på, hvordan vi kommer ensomheden til livs og får flere med i fællesskabet. Så der er brug for at arbejde mere sammen på tværs i hele kommunen og brug for at koordinere vores initiativer og indsatser bedre.

+DIG opfordrer til en helt ny måde at arbejde sammen om et komplekst socialt problem. Det vil her sige problemer, der ikke kan løses af én sektor alene, men kræver at flere sektorer som kommune og civilsamfund arbejder tæt sammen om at knække koden og trække i den samme retning efter fælles mål og vision.

Hvad er målet med +DIG?

Visionen for +DIG er, at alle børn og unge i Lejre Kommune skal føle sig set, hørt og anerkendt for den, de er, og det de kan i alle de forskellige sammenhænge de færdes i og de fællesskaber, de indgår i.

Vi kan alle være med til at skabe øget trivsel for børn og unge i Lejre. Vi kan blive bedre til at få øje på de ensomme børn og unge, bedre til at invitere dem med i fællesskabet og bringe deres ressourcer i spil.

For at det skal lykkes, er der brug for en koordineret indsats med en fælles målsætning. Vi ved, at et sådant forpligtende samarbejde, hvor alle, der er en del af børnene og de unges liv, sidder med om bordet, kan gøre en varig forskel og være med til at skabe nye løsninger.

Hvem er +DIG?

+DIG er et samarbejde mellem Lejre Kommune, Helsefonden og Socialt Udviklingscenter SUS. Helsefonen har bevilget 15 mio. kr. til at afprøve arbejdsmetoden "Collective Impact" i henholdsvis Lejre og Helsingør Kommuner. Det overordnede mål at mindske den negative sociale arv, i Lejre har vi valgt at sætte fokus på ensomhed. Initiativet løber over fire år (2015-19).

Sine Jung Gormsen er projektleder på indsatsen i Lejre.

Kontakt sekretariatet i +DIG

Kontakt Sine Jung Gormsen på telefon 6119 5831 eller mail sjgo@lejre.dk