PC-support, IT-Café og PC-hjælp i hjemmet

Ældresagen i Hvalsø omlægger IT-hjælpen, således at der ikkefremtiden vil foregå egentlig undervisning. Du derimod er velkommen til at bruge nogle af de andre tilbud.

Skrevet den. 1. marts 2016

Telefonisk PC-support

Du kan få telefonisk hjælp til din computer, tablet eller smartphone, internetforbindelse o.s.v. Du skal have din computer tændt, når du ringer.

IT-Café

I IT-Caféen i Hvalsø Østergadecenter kan du få hjælp til:

  • Opgradering af din PC og tablet
  • Brug af din computer, tablet eller smartphone
  • Brug af NemID, e-mail, Skype og Digital Post
  • Brug af internettet (fx borger.dk, og sundhed.dk)
  • Installering af printer
  • Øvrige problemer med din computer/tablet/smartphone.

IT-Caféen i Østergade er åbent alle tirsdage mellem kl. 14:00 og 16:00 - bortset fra månederne juni, juli og december.

PC-hjælp i hjemmet

Er du ikke mobil, så hjælper vi hjemme hos dig.

Kontakt:

John Nielsen
PC-telefonsupport, IT-Cafe, PC-hjælp i hjemmet.
Mobil: 23 60 03 78 · john-nielsen@live.dk

Varny Hansen
PC-telefonsupport, IT-Cafe, PC-hjælp i hjemmet.
Mobil: 20 12 73 74 · v arny.hansen@mail.dk.

Kjeld Andersen
PC-telefonsupport, IT-Cafe,
Mobil: 50 59 65 68 · kjelda40@live.dk