Naboskab og genbrug – Lejre Kommune søger landsbyer til sommerforsøg

Landsbyer med under 500 indbyggere i Lejre Kommune kan til og med den 28. marts ansøge om at komme med i et forsøg, der sætter fokus på ressourcerne i landsbyen og det gode naboskab.

Skrevet den. 4. marts 2016

Del hækkeklipper, byt flyverdragt og aflevér affald til genanvendelse samme sted

Landsbyen indretter i samarbejde med Lejre Kommune et fælles sted, hvor landsbyens beboere kan dele og bytte ting, møde hinanden og aflevere affald til genanvendelse. Man kunne kalde stedet en 'ressourcecentral', men navnet kan landsbyen også være med til at finde.

Lejre Kommune vil opsætte et såkaldt naboskab på stedet, der er et fysisk skab, der er sikkert og forsvarligt aflåst og som alle tilmeldte i landsbyen har nøglebrik til. I skabet ligger ting, som landsbyens borgere ønsker at dele med hinanden. Det kunne være en boremaskine, et festtelt eller lignende. På stedet kan der også være byttehylder, så en tekande eller et par stylter, som den ene landsbyborger er blevet træt af - kan komme en anden borger til gavn.

På stedet vil Lejre Kommune også opsætte beholdere til indsamling af affald, der kan genanvendes og som ikke hentes ved borgernes hjem, f.eks. plastik-dunke, papemballage, metaldåser, flasker og tøj.

Landsbyen udpeger det rigtige sted

'Ressourcecentralen' skal ligge et sted, hvor der både er plads til naboskabet, til byttehylderne og til beholderne til genanvendeligt affald. Beholderne til affaldet kan stå ude, men naboskabet og byttehylderne kræver overdækning. Stedet kunne derfor være en tom butik, hvor beholderne står udenfor og resten inde, eller det kunne være en lade, hvor det hele står inde eller en helt tredje løsning, som landsbyen finder på.

Det helt rigtige sted kender kun landsbyerne. Landsbyerne får 5000 kroner f.eks. til indretning af stedet, til et fælles arrangement på stedet eller andet, som landsbyen mener, vil få flest mulige til at benytte stedet mest muligt.

Ressourcerne i landsbyerne skal i spil

Borgmester Mette Touborg ser forsøget som en mulighed for at styrke fællesskabet og livet i landsbyerne: "En ressourcecentral i landsbyen kan sætte fokus på det, landsbyen kan dele med hinanden - i første omgang værktøj og brugte ting, men det kan også være en anledning til at mødes og få øje på andre ting hos hinanden, man har til fælles. Ressourcecentralerne kan dermed både styrke det gode naboskab, øge genbruget og nedbringe mængden af affald, vi forbrænder, så Lejre Kommune når de nationale mål om at forbrænde mindre affald og genbruge og genanvende mere".  

I dag genanvendes 22 % af husholdningernes affald - det skal øges til mindst 50 % i 2022. Formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune Martin Stokholm siger: " Ved at rykke indsamlingen tættere på borgerne, som vi gør med forsøget her, håber vi, at det bliver nemmere for borgerne at aflevere deres plastik, metal, pap og andet affald, der kan genanvendes, så vi sammen når målene".

Sådan kommer landsbyen med i forsøget

Landsbyer, der vil være med i forsøget skal hurtigst muligt og inden d. 28. marts 2016 sende en mail til Malene Krogh i Lejre Kommunes Affald- og Genbrugsteam: krma@lejre.dk. Mailen skal indeholde:

  • Idéer til egnede steder i landsbyen til ´Ressourcecentralen´
  • Hvilke fordele der vil være for landsbyen ved at være med i forsøget
  • Idéer til, hvad de 5000 kroner kunne bruges til

Alle landsbyer får svar på mailen senest d. 1. april 2016. Kun to landsbyer bliver udvalgt til forsøget, der finder sted i perioden 1. maj til 1. oktober 2016.