Borgermøde tiltrak 170 interesserede

Borgermødet om Kirke Hyllinge Hallens fremtid, mandag den 14. marts, blev en stor succes set med initiativgruppens øjne. Cirka 170 brugere og borgere var mødt frem for at bidrage til skabelsen af et nyt mødested - et moderne og fremtidssikret aktivitetscenter i Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 22. marts 2016

Borgermødet var det første i sin række af sammenkomster, hvor borgere i og omkring Kirke Hyllige bliver involveret i arbejdet med at forme Kirke Hyllige Aktivitetscenter, og derfor var det for initiativgruppens fremtidige arbejde positivt, at så mange var mødt op og viste interesse for projektet.

Lejre Kommunes borgmester Mette Touborg deltog og understregede betydningen af borgernes engagement i sin tale: Det er jer, der bruger faciliteterne i  hverdagen, der bedst kender til udfordringerne og manglerne, og som derfor også sidder med en del af løsningen ved at bidrage til at formulere og skabe den forandring der skal til. Det er jeres engagement, der igen kommer til at gøre den store forskel, sagde hun og roste i særdeleshed Kirke Hyllinge Byforum og KHIF for deres store gåpåmod og engagement.

Borgere vil sponsorere

Drømmen er, at Kirke Hyllinge Aktivitetscenter skal være et samlingssted for alle dem, der mødes, hygger sig i fritiden og bevæger sig sammen. Et aktivitetscenter for alle dem, der aktivt benytter de mange klub- og foreningstilbud i dag, et sted for dem, der dyrker selvorganiseret idræt, et sted for de frivillige ildsjæle og for dem, der "blot" savner et sted at mødes med naboerne eller venner.

-      For at gå fra drøm til virkelighed kræver det, at borgerne, foreninger og erhvervsdrivende bidrager med sponsorater. Med stor lokal opbakning vil netop dét, de drømmer om, kunne realiseres. Vi har sat barren højt, og målet er at samle i alt 1 million kroner ind fra lokalmiljøet, fortæller Jesper Tauby, formand for Kirke Hyllige Byforum.

Lejre Kommune har bevilget 15 millioner kroner til ombygning og renovering af den eksisterende hal, hvilket er et godt afsæt for at få hallen gjort bedre og mere tidssvarende, men målet er som sagt mere og større end dette.

De fremmødte blev således opfordret til at tilkendegive, om de vil støtte økonomisk op om projektet, hvilket rigtig mange tilkendegav, at de vil. I alt 140.000 kr. blev det til. Det betød dog ikke, at de fremmødte skulle have penge op af lommen under aftenens møde, men først når det nye aktivitetscenter står der, og der skal købes redskaber, inventarer mv. 

Kick-Off den 22. maj
Næste skridt er et stort kick off-arrangement søndag den 22. maj. Det bliver en dag, hvor alle interesserede kan få indflydelse på det nye Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, hvor nye idéer kan afprøves, hvor alle kan komme med forslag til hvad stedet skal indeholde, hvem der skal bruge det, hvilke aktiviteter der skal kunne foregår og hvordan det skal organiseres.

Faktaboks:

  • Bag projektet står en gruppe frivillige borgere og repræsentanter fra Kirke Hyllinge Byforum, Kirke Hyllinge IF, Kirke Hyllinge Skole og Lejre Kommune, som ønsker at skabe et nyt mødested for bevægelse og fællesskab.
  • Projektgruppen har startet en indsamling af interesse tilkendegivelser i at blive lokal sponsor.  Vil du høre mere, eller har du lyst til at give din støtte, kan du rette henvendelse til Kirke Hyllinge Byforum v. formand Jesper Tauby, formand@kirkehyllinge.dk
  • Har du lyst til at deltage i kick off-arrangementet den 22. maj med indslag eller idéer, skal du henvende dig til Tina F. Nicolaisen tfni@lejre.dk