Beskæringsarbejdet fortsættes på Ledreborg Allé

Lejre Kommune starter beskæring og opstamning af de gamle lindetræer på Ledreborg Allé.

Skrevet den. 10. marts 2016

Beskæringen af de unge lindetræer på Ledreborg Allé er færdig, og nu påbegynder vi beskæringen af den gamle del af alléen på vejstrækningen mellem Lejrevej/Orehøjvej og Blæsenborgvej.

Arbejdet udføres af Lidman-Haver A/S. Opgaven skønnes at tage ca. 10 arbejdsdage, og vi forventer, at arbejdet bliver sat i gang i uge 11.

Beskæringen foretages med lift, og vi lukker derfor vejstrækningen for gennemkørsel alle hverdage i den periode, arbejdet står på. Trafikken vil blive omdirigeret ved hjælp af skiltning.