Nyt til Lejres erhvervsliv

Skrevet den. 1. juni 2016

Varig beskæftigelse forudsætter et match mellem de behov for arbejdskraft, som I har, og de kompetencer, som integrationsborgerne har med sig, og som de kan lære. Med en fælles indsats kan vi forhåbentlig både tilgodese jeres virksomheder og samtidig hjælpe flygtningene med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Jobcenteret er netop gået i gang med at etablere et samarbejde med Avnstrup og Roskilde Asylcenter om at modtage flygtninge med kompetencer, der i størst mulig grad matcher Lejre Kommunes virksomheders behov for arbejdskraft. 

Gennem en tidlig afklaring af flygtningenes kompetencer lægges planer sammen med flygtninge om, hvordan de hurtigst muligt kan opnå et job og blive selvforsørgende. Lejre kommune bidrager med et intensivt introduktionsprogram, som gennemføres af blandt andre to tolke og kulturformidlere, der også kulturformidler til dansk arbejdskultur på konkrete arbejdspladser. 

Lejre Kommune har selv som arbejdsgiver deltaget i denne store opgave. Således har 24 flygtninge været i et praktikforløb i en af kommunens virksomheder. Antallet af praktikforløb forventes at blive øget væsentligt i efteråret 2016 i takt med udmøntning af budgetaftales intention om etablering af et øget antal sprogpraktikker sideløbende med danskundervisning.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Erhverv & Turisme tager den kommende tid en række fælles initiativer som skal resultere i, at flere flygtninge kommer i ordinære jobs. Afsættet er blandt andet en minikonference, som LEUF holdt i april måned, og som resulterede i en række konkrete forslag til, hvad vi som kommune sammen med erhvervslivet kan gøre.