Naturvidenskabelige talenter fordyber sig i DNA’et

Naturvidenskabelige talenter fra Lejre Kommunes folkeskoler fordybede sig torsdag den 19. maj i videnskaben på Roskilde Gymnasium.

Skrevet den. 20. maj 2016

Naturvidenskabelige talenter fra Lejre Kommunes folkeskoler fordybede sig torsdag den 19. maj i videnskaben på Roskilde Gymnasium. Her kunne elever fra 7. og 8. klassetrin, der er særligt engagerede i fysik, kemi og biologi, prøve kræfter med langt mere avancerede opgaver, end de er vant til i folkeskolen. Besøget på Roskilde Gymnasium er blot en ud af fem workshops i talentforløbet.

Torsdag er et hold talentfulde folkeskoleelever i gang i laboratoriet på Roskilde Gymnasium. Eleverne, som alle er klædt i hvide kitler og blå handsker, lytter opmærksomt til gymnasielæreren, der forklarer:  "Lige nu er vi er i gang med at ødelægge cellerne. DNA'et er viklet op omkring nogle proteiner, som vi skal nedbryde ved at sprænge eller faktisk klippe - for vi er kun interesserede i DNA'et. "

Talentforløbet, som eleverne er midt i, er for folkeskoleelever fra 7. og 8. klassetrin i Lejre Kommune, og eleverne skal i hele forløbet arbejde med DNA. Forløbet er et samarbejde mellem Lejre Kommunes folkeskoler, Lejre Kommunale Ungdomsskole og Roskilde Gymnasium og har til formål at styrke undervisningen for de ældste af folkeskolens klassetrin og gøre den mere overraskende, nyskabende og udfordrende for den enkelte elev.

Kaya Jepsen, Christina Olsen og Amanda Bertelsen, som alle er fra forskellige folkeskoler i Lejre Kommune, er enige i, at forløbet er både sjovt og udfordrende; "forsøgene tager længere tid, så der er mere tid til at lave dem. Der er også mange flere forskellige komponenter, man skal holde styr på og en masse teori - men vi synes, det er sjovt. Her er der også andre, der er ligeså nørdede med det, og der er også nogle, der er mere nørdede end én selv, så der er noget at stræbe efter. "

For Lars Slyngborg, som er kontaktlærer på forløbet og lærer på Hvalsø Skole, skal det være en positiv oplevelse at være dygtig, og det er også folkeskolens opgave at styrke de dygtige elever; "her kan talentforløbet gøre en forskel. Fællesskabet med de ældre elever giver noget power, og vi vil også gerne lave de her forløb inden for de humanistiske fag. "

Roskilde Gymnasium ser også en værdi i at samarbejde med grundskolen. "Gymnasieeleverne får den læring, der ligger i at videregive stoffet", fortæller Line Lorentzen, som er uddannelsesleder på Roskilde Gymnasium og tovholder på projektet Overgange. "For os er det elev-til-elev formidlingen og de faglige relationer der skabes mellem lærerne, der er kernen. Lærerne får kendskab til hinandens arbejde på tværs af skoler, og det giver os en indsigt i de delelementer, der indgår i børn og unges uddannelse, så vi kan arbejde videre med det som ét samlet uddannelsesforløb. "

Talentforløbet består i denne omgang af i alt fem undervisningsgange og afsluttes med et weekendevent d. 28. -29. maj på Science Talenter-akademiet i Sorø. Hvor dette forløb har haft fokus på de naturvidenskabelige fag biologi og biokemi, vil næste skridt sandsynligvis blive at lave et talentforløb med udgangspunkt i de humanistiske fag engelsk og historie, fortæller både Lars Slyngborg og Line Lorentzen.