Kickoff-arrangement skal skabe engagement omkring det nye Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

Skrevet den. 13. maj 2016

Kirke Hyllinge Hallen skal være et moderne aktivitetscenter, der er et samlingssted for alle dem som mødes, hygger og bevæger sig sammen. I den seneste tid er der fra en lang række engagerede borgere kommet forslag og idéer til fremtidens Kirke Hyllinge Aktivitetscenter. Alle idéer er nu blevet samlet sammen og forskellige udkast forberedt på baggrund af dem. Den 22. maj finder et kickoff-arrangement sted, hvor alle interesserede er inviteret til at deltage i debatten om udviklingen af det nye aktivitetscenter.

Den 26. april var der første deadline for input fra borgere til, hvad Kirke Hyllinge Aktivitetscenter skal rumme og danne ramme om i fremtiden. Borgere har kunnet indsende deres tanker og idéer - og har dermed haft muligheden for at sætte deres præg på udviklingen af det fremtidige aktivitetscenter og på de fondsansøgninger, som projektgruppen vil sende ud henover sommeren for at skaffe flere midler. På baggrund af de mange indkomne idéer har projektgruppen i samarbejde med Rambøll udarbejdet en række forslag til, hvordan det nye aktivitetscenter skal se ud.

"Vi har modtaget en masse spændende og inspirerende forslag, men vi er slet ikke færdige endnu. Hele projektet er en løbende proces, hvor vi bestræber os på hele tiden at være i dialog med aktivitetscenterets kommende brugere. " siger Michael Brinch, der er en af de aktive i projektgruppen og næstformand i Kirke Hyllinge Byforum.

Søndag den 22. maj kl. 11.00-14.00 vil der være kickoff-arrangement, hvor der stadig vil være rig mulighed for at få indflydelse og komme med sjove idéer og spændende forslag.  

Til arrangementet vil Rambøll bl.a. præsentere og debattere det første udkast til de skitser, som de har udarbejdet på baggrund af de mange forslag, der allerede er kommet, fra borgere. Arrangementet finder sted uden for hallen, hvis vejret tillader det - hvis det driller, vil arrangementet blive flyttet ind i hallen.

"Formålet med kickoff- arrangementet er, at finde ud af, hvilke behov og ønsker de lokale borgere, foreninger og selvorganiserede grupper har til et nyt aktivitetscenter. Vi er interesserede i at få en dialog omkring, hvilket liv og hvilke aktiviteter, der skal være i fremtiden, hvordan indretningen skal være - og sidst men ikke mindst hvilken ånd og stemning, der skal herske i aktivitetscenteret, " siger Michael Brinch og fortsætter: "Vi vil give alle mulighed for at fortælle om deres idéer og drømme og samtidig skabe engagement omkring udviklingen af det fremtidige aktivitetscenter. "

Til arrangementet vil interesserede først og fremmest få mulighed for at se og kommentere på de første skitser. Der vil også musik, mad fra lokale leverandører og en lang række aktiviteter for børn og voksne.

"Vi håber på, at kickoff-arrangementet vil sætte gang i de sociale fællesskaber på tværs af alle aldre og være med til at skabe fundamentet for de nye rammer, som også kan være omdrejningspunkt for fremtidige fællesarrangementer i Kirke Hyllinge og omegn, " udtaler Michael Brinch.