Indkaldelse af ideer og forslag til udvikling af erhvervsområderne i Lejre Kommune

Skrevet den. 25. maj 2016

I Lejre Kommuneplan 2013 er der udlagt tre erhvervsarealer, som endnu ikke er lokalplanlagte eller taget i brug til erhverv. Områderne har været udlagt i kommuneplanen siden 2009, og interessen for at lokalplanlægge og udstykke områderne til erhvervsformål har været meget begrænset. To virksomheder i Lejre Kommune ønsker derimod mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Lejre Kommune kan ikke udvide det samlede erhvervsareal i kommunen. Derfor er det nødvendigt, at et eller flere af de tre allerede udlagte erhvervsarealer reduceres i størrelse eller udgår af kommuneplanen, hvis de to eksisterende virksomheder skal have mulighed for at udvide. For at det kan ske, skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen. Forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget skal der indkaldes ideer og forslag til planlægningen for Lejre Kommunes erhvervsområder.

Hvis du har nogen idéer og forslag til et kommuneplantillæg for erhvervsområderne i Lejre Kommune, kan du sende dem til plan@lejre.dk.

Vi skal have dine forslag og ideer i hænde senest den 20. juni 2016.