Et nyt tankesæt hos SmedeDesign

Skrevet den. 16. juni 2016

Fra at være den lille lokale smed har SmedeDesign udviklet sig til en aktør, der udfører opgaver i hele landet, og såmænd også i Sverige og Italien. I denne måned skal firmaet levere fire store kunst-æg i størrelsen 1,9 x 1,2 meter til Malmø.

- Vi valgte at ændre vores tankesæt fra at være en lille lokal smedevirksomhed til at være en professionelt drevet virksomhed i bevægelse, som baserer sig på den faglighed, der er opbygget i de 25 år, firmaet har eksisteret. Typisk kommer kunden med sin idé, hvor vi som fagfolk, sammen med kunden, videreudvikler ideen. Det koncept har især vakt interesse blandt museer, arkitekter og entreprenører, fortæller produktionsingeniør Lone Godsk.

Kompetencerne er på plads

I løbet af det sidste halve år er virksomheden vokset med fem nye medarbejdere, så de nu er 15 mand. Samtidig er et nyt værksted taget i brug 300 meter fra hovedadressen på Lindenborgvej 133.

- Vores mulighed for bevægelse tager særligt afsæt i vores fagligt dygtige smede og montører, hvor medarbejderne tager et stort personligt ansvar for opgaverne, siger Lone Godsk. Derudover har vi styrket det administrative set-up til at håndtere de større opgaver. Det betyder, at vi har kompetencerne til at dække hele processen lige fra de første idéskitser, ingeniørberegninger, 3D-illustrationer, projektledelse og til kvalitetssikring af projektet.

Ledelsesmæssigt deler Lone Godsk opgaverne med SmedeDesigns grundlægger Lars Hjorth, så hun står for det administrative og Lars for det faglige.

Selv om de større og utraditionelle smedeopgaver er i vækst, udfører SmedeDesign stadig traditionelt smedearbejde for både små og større erhvervsvirksomheder. Firmaet er blandt andet fast underleverandør af stålemner til Vestergaard Company og har et tæt samarbejde med Malmos A/S og ikke mindst de lokale håndværkere.

SmedeDesign udfører specialopgaver, som spænder bredt; lige fra altan- og trappeentrepriser til museumsinventar.