Vej & Park i gang med at forbinde grusstierne ved Røglebakken i Lejre

Fra mandag den 13. juni 2016 går Vej & Park i gang med at forbinde grusstierne ved Røglebakken i Lejre.

Skrevet den. 17. juni 2016

Enderne på to stier som i dag munder ud i Højbyvej, bliver forbundet langs vejen, så gående og cyklende kan færdes sikkert, -hvilket vil øge trafiksikkerheden for specielt de blødetrafikanter.

Stien etableres som en fællessti på 2½ meter bred i grus, og skal benyttes som både gang- og cykelsti.

Anlægsarbejdet vil stå på i 2 uger og vi forventer ikke at det vil medføre gener. Eventuelle gener skal hermed beklages.