Ugetømning af dagrenovation

Skrevet den. 22. juni 2016

Nu starter ugetømningerne af dagrenovation fra uge 26, og fortsætter til og med uge 33.

I den periode vil din affaldsbeholder blive tømt hver uge, på samme ugedag som under det normale 14-dages interval.

Der kan forekomme små uregelmæssigheder, da skraldemanden eller hans ferieafløser nu skal hente affald fra det dobbelte antal huse. Han kan måske komme senere eller tidligere, end han plejer.