Nu skal naturen i Lejre og Osted være mere vild!

På flere af kommunens grønne arealer omlægges vedligeholdelsen fra hyppig græsslåning til høslæt til glæde for både planter, dyr og mennesker.

Skrevet den. 15. juni 2016

I 2014 påbegyndte Lejre Kommunes driftsafdeling og biologer et forsøg med at teste mere bæredygtige former for vedligeholdelse af kommunens grønne arealer. Det resulterede i nogle naturrige og mangfoldige arealer med spændende dyre- og planteliv. På baggrund af det flotte resultat valgte Lejre Kommune i 2015 at udvide ordningen med flere arealer i Lejre, og i 2016 udvides den med arealer i Osted.

Den bæredygtige drift indebærer, at der i stedet for hyppig græsslåning vil blive foretaget høslæt to gange årligt. Det betyder, at en landmand slår og afhenter høet, der derefter vil blive brugt som vinterfoder til en kødkvægsbesætning.

Høslæt bidrager til at skabe bedre betingelser for mindre konkurrencestærke arter, så nogle få arter ikke tager over. Hermed skabes der på sigt en rigere mangfoldighed i både plante- og dyreliv.

Arealer med høslæt i 2016

De arealer, hvorpå der vil blive foretaget bæredygtig drift i 2016 er markeret med blåt på kortene herunder.

I Lejre omlægges driften til  på følgende arealer:

I Osted omlægges driften til bæredygtig drift på følgende arealer: