Lejre på verdenskortet: Fransk besøg på Kirke Hyllinge Skole

Kirke Hyllinge Skoles 7. klasser havde i sidste uge besøg af en skoleklasse fra byen Nantes i det vestlige Frankrig. Hele ugen tog de franske venner del i livet i Lejre. Onsdag blev brugt i Sagnlandet, hvor der bl.a. blev fortalt om den nordiske kriger Beowulf på både fransk, engelsk og dansk.

Skrevet den. 10. juni 2016

Mandag aften tog eleverne fra 7.U og 7.T imod de franske venner fra skolen St. Joseph du Loquidy, som skulle bo hos dem hele ugen. Besøget er kommet i stand efter to års pennevenskab mellem de danske og franske elever. "De danske værdier og den afslappede mentalitet har altid fascineret mig. Her kan eleverne gå udenfor skolens område i frikvartererne og alligevel komme tilbage til tiden. Eleverne her har frihed under ansvar, og det håber jeg vores elever ser værdien i og lærer noget af. "

Lærer François Guinard fra St. Joseph du Loquidy, der som ung selv rejste til Danmark, kom i 2014 i kontakt med lærer Tina Bahn fra Kirke Hyllinge Skole. De var begge meget interesserede i et dansk-fransk pennevenskab: "Ideen var, at to forskelligartede kulturer mødes og både lærer noget om sig selv og hinanden. "

Tirsdagen gik med forskellige aktiviteter på skolen, eleverne havde bl.a. fået til at opgave, at de hver især skulle lave en lille film om et lokalt sted, der havde både kulturel og personlig betydning. Her blev de franske elever præsenteret for Øm Jættestue, Kirke Hyllinge Kirke og Sæbybadet. Onsdag stod på udflugt til Sagnlandet Lejre, hvor et særarrangement om den nordiske kriger Beowulf udfoldede sig hele dagen. Beowulfkvadet er en af de den ældste nedskrevne fortællinger om en helt, og har gennem tiden dannet grundlag for mange episke fortællinger - fx Harry Potter.  "Vi ville gerne vise eleverne, at der selv i de mindste, mest ubetydelige steder findes historier, som har betydning for hele verden. Som med fortællingen om Beowulf - der sandsynligvis stammer fra Gammel Lejre, " fortæller Tina Bahn.

Et besøg som dette er også en god mulighed for at øve sproget, mener både François Guinard og Tina Bahn. "Når eleverne taler med andre, der også taler et fremmedsprog, tør de mere og får øvet sig. En elev spurgte fx, hvorfor de franske elever lavede en bestemt fejl i ordstillingen, når de talte engelsk, og jeg forklarede, at det er pga. ordstillingen i det franske sprog. Det kunne eleven koble til den samme erfaring i forhold til dansk-engelsk. Så den oplevelse kan han føre direkte over på sin egen læring. "

Fredag gik turen til København, og lørdag vendte de franske elever og lærere næsen hjemad igen efter en uge rig på kultur, oplevelser og nye venskaber.

Sandra fra 7.U og Tobias fra 7.T synes begge, at det havde været en spændende uge og sjovt, at have de franske venner boende hos sig.  "Hvis vi skulle derned, ville jeg også gerne bo sammen med én, sådan som vi gjort nu. Det har virkelig været sjovt, " fortæller Tobias fra 7.T.