Lejre Kommunes nye værdighedspolitik – et fælles anliggende

Borgere, pårørende, frivillige, ansatte og politikere fra Lejre Kommune mødtes i april for at drøfte, hvad værdighed i ældreplejen er.

Skrevet den. 21. juni 2016

Resultatet fra mødet er nu samlet i en værdighedspolitik, som er offentliggjort på www.lejre.dk.

-      Vi ønskede at inddrage de mennesker, som værdighedspolitikken har betydning for. De har fingeren på pulsen og har dagligt berøring med værdighed,udtaler udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Henry Andersen er glad for denne mulighed og deltog derfor som borger i opgaven:

-      Det er vigtigt, at alle får mulighed for en værdig alderdom. I tider, hvor økonomien er presset for alle, er det ekstra vigtigt, at vi minder hinanden om, hvad værdighed er for os.

Værdighed i pleje og omsorg

En værdig pleje og omsorg, der giver borgeren mulighed for at fortsætte et liv med størst mulig selvbestemmelse i hverdagen, er den røde tråd i politikken. Det omfatter mulighed for selv at klare hverdagen, selv at bestemme over sit eget liv og muligheden for at være sammen med andre mennesker.

-      Værdighed handler om respekt og rummelighed. Alle skal tales til med ligeværd. Uanset om man er ældre, høj, lav, syg eller rask. I ældreplejen er det derfor også vigtigt, at hjemmehjælperne har tid til at tale med borgerne om stort og småt, slutter Henry Andersen.

Værdig ældrepleje for 4,8 millioner kroner

I Finanslovsaftalen for 2016 er der afsat en milliard til en værdig ældrepleje. Lejre Kommune kan søge 4,8 millioner kroner fra aftalen til at føre værdighedspolitikken ud i livet. Ansættelse af flere "varme hænder" som en frivilligfacilitator, sygeplejersker, terapeuter, kostvejleder samt sundhedspersonale skal støtte op om det.

Udvalget for Sundhed, Social & Ældre har besluttet at øremærke 1,059 millioner kroner af tilskuddet til øget pleje til borgere med erhvervet hjerneskade eller kompleks demensproblematik.

Kontaktinformation:

Udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, tlf.: 20 26 15 00, lein@lejre.dk.

Centerchef, Center for Velfærd & Omsorg, Gete Bjerring, tlf.: 46 46 47 10, gebj@lejre.dk