Lejre Kommunes erhvervsindsats er på rette spor

I en ny måling blandt Lejre Kommunes virksomheder giver det lokale erhvervsliv svar på, hvilke forventninger de har til kommunens erhvervsservice, og hvordan de oplever samarbejdet med kommunen.

Skrevet den. 24. juni 2016

- Der er størst tilfredshed med de dele af vores erhvervsservice, som virksomhederne mener er de vigtigste. Det siger mig, at vi er på rette vej, siger udvalgsformand Grethe Saabye, Udvalget for Erhverv & Turisme.

Hvor vigtig er den kommunale sagsbehandling for din virksomhed? Hvor vigtigt er det kommunale vejnet og den kommunale kollektive trafik? Og hvor tilfreds er du med kommunens udbudsprocesser overfor private leverandører?

Det er nogle af de spørgsmål, ca. 200 lokale virksomheder har svaret på i Lejre Kommunes Erhvervsklima Undersøgelse 2016.

Resultaterne viser overordnet, at der er et godt niveau for tilfredshed, men der er også flere muligheder for forbedringer.

Størst tilfredshed inden for seneste år

På spørgsmålet om, hvor tilfredse virksomhederne alt i alt er med den service, de får fra Lejre Kommune, viser undersøgelsen, at de mest tilfredse virksomheder er dem, der har været i kontakt med Lejre Kommune inden for det seneste år.

- Det er positivt, for vi har arbejdet målrettet med at forbedre den professionelle service fra Lejre Kommune, eksempelvis med et uddannelsesforløb blandt ca. 60 medarbejdere, der har virksomhedskontakt, siger udvalgsformand Grethe Saabye, Udvalget for Erhverv & Turisme.

Også virksomhedernes vurdering af Jobcentrets service og adgangen til kvalificeret arbejdskraft viser en god tilfredshed, ligesom adgangen til børnepasning og folkeskole får en god vurdering.

Plads til forbedring

Undersøgelsen indeholder også nogle resultater der viser, at Lejre Kommune skal blive bedre til eksempelvis at tiltrække og fastholde nye virksomheder. Også i kategorien "Information og dialog med kommunen" ligger virksomhedernes tilfredshed lavere end deres forventninger. Og endelig er der ikke særlig stor tilfredshed med kommunens skatter, afgifter og gebyrer.

- Det er alle sammen forhold, som virksomhederne lægger vægt på, og derfor skal vi nu kigge på, hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg ser frem til at blive klogere på, hvad der ligger bag virksomhedernes lave tilfredshed med gebyrer og afgifter. Vi har gennem de seneste to år fjernet byggesagsgebyrerne, sænket personskatten, og vi har i flere år ikke haft dækningsafgift i Lejre Kommune. Så det er umiddelbart svært at se, hvorfor der er mindre tilfredshed med lige netop dén del, siger Grethe Saabye.

Resultaterne fra erhvervsklimamålingen vil blive præsenteret for en bredere kreds af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv på et møde i Lejre Erhvervsudviklingsforum, som afholdes den 30. juni.

- Vi skal selvfølgelig bruge resultaterne fra vores egen erhvervsklimaundersøgelse sammen med resultaterne af Dansk Byggeris og Dansk Industris målinger til at sætte retningen for den fremadrettede indsats på erhvervsområdet. Jeg hæfter mig ved, at Lejre Kommune er gået 19 pladser frem i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed, og nu venter vi spændt på DI's erhvervsklima måling, slutter Grethe Saabye.

Faktaboks

  • Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede i starten af 2016 at igangsætte årlige målinger af det lokale erhvervsklima.
  • Den nye måling kommer som opfølgning på en række indsatser for at forbedre Lejre Kommunes erhvervsservice, herunder et større uddannelsesforløb i professionel service for over 60 medarbejdere med virksomhedskontakt i Lejre Kommune.
  • Nu er den første måling blevet gennemført, og resultaterne vil blive præsenteret for både udvalget og for et udsnit af det lokale erhvervsliv på næste møde i Lejre Erhvervsudviklingsforum den 30. juni.
  • Undersøgelsen er blevet gennemført af analysefirmaerne PA Consulting og Wilke blandt ca. 200 virksomheder i Lejre Kommune.
  • Se hele analysen af det lokale erhvervsklima i den grønne boks til højre.
  • Dansk Byggeri har netop offentliggjort resultaterne af deres årlige måling, hvor Lejre Kommune er gået 19 pladser frem til en samlet placering som nr. 34 ud af landets 98 kommuner.