Invitation til orientering og dialog: Bedre sagsbehandling i Lejre Kommunes børnesager

Skrevet den. 6. juni 2016

Lejre Kommune er i gang med en gennemgående kvalitetsudvikling af det specialiserede børneområde. I den forbindelse inviterer vi borgere og familier, som samarbejder med Center for Børn, Unge & Familie, til at deltage i et orienterings- og dialogmøde:

Mandag den 20. juni 2016, kl. 19-20.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre.

Program:

  • Velkommen. V/ Udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.
  • Den nuværende situation inden for det specialiserede børneområde: Hvilke udfordringer står vi over for, og hvad skal vi blive bedre til? V/ Kommunaldirektør Inger Marie Vynne
  • Lejre Kommunes igangværende arbejde med at forbedre indholdet i både sagsbehandlingen og arbejdsgangene: Hvilke konkrete initiativer er nu i gang? Hvad kan vi forvente os af dette arbejde? V/ Direktør Jan Dehn

Der vil være mulighed for dialog undervejs: Hvordan opleves samarbejdet ud fra et brugerperspektiv, og hvad kan vi i fællesskab gøre for, at det bliver bedre?

Mødet vil ikke handle om enkeltsager. De spørgsmål vi ikke kan besvare på stedet, følger vi op på efterfølgende.

Af hensyn til den praktiske planlægning beder vi om, at du tilmelder dig, hvis du gerne vil deltage. Send din tilmelding på mail til jajo@lejre.dk senest den 15. juni.

Vel mødt.