Invitation: Det nye parkanlæg i Kirke Hyllinge åbnes

Det nye parkanlæg ved Ammershøjparken i Kirke Hyllinge står snart klar, og alle naboer og øvrige interesserede inviteres til at deltage i parkens åbningsceremoni.

Skrevet den. 10. juni 2016

Forhistorie

Sidste år afsatte Lejre Kommune 200.000 kr. til forskønnelse af det grønne areal ved Ammershøjparken. Formålet var at give beboerne i Ammershøjparken mere glæde og gavn af arealet samtidig med, at forskønnelsen ville komme hele området til gode.

Ønskerne for parkens udformning blev konkretiseret ved borgermøder, drøftelser og skitseforslag, og det færdige resultat kan nu tages i brug.

Program

Åbningen finder sted torsdag den 16. juni kl. 16:30 i parken.

Udvalgsformændene Leif Nielsen og Martin Stokholm holder en kort introduktion, hvorefter der vil blive serveret en let forfriskning.

Repræsentanter fra Lejre Kommune vil være til stede, og I får mulighed for at spørge ind til anlægsprocessen, plantevalget, udformningen, den fremtidige drift med mere.

Vel mødt!