Fik du klippet din hæk?

- Tid til at klippe hækken

Skrevet den. 20. juni 2016

Alle grundejere i Lejre Kommune skal beskære deres beplantning ud mod offentlige og private veje, samt fortove. Beplantningen beskæres ind til skel.

Derudover skal der være en frihøjde på minimum 4,20 m over kørebane og cykelsti samt 2,75 m over fortov og græsrabat. Se evt. nedenstående tegning.

Mange grundejere har allerede beskåret deres beplantning, men der er fortsat flere steder, hvor der trænger til at blive beskåret.

Vær opmærksom på, at beplantningen ikke må dække for udsyn, skilte og belysning. Samtidig er det vigtigt, at kørebane, fortov og stier kan passeres uden problemer.

Er du i tvivl om skellets beliggenhed, kan det oplyses, at eventuelle lysmaster, skilte, tv- og el-skabe ved fortovets bagkant sædvanligvis er placeret i skel.

Grundejerens forpligtelse

Tegningen viser Lejre Kommunens krav til frihøjder over fortov, cykelsti og kørebane.

 Tegning om klipning af hæk

Manglende beskæring

Lejre Kommune kan, som vejmyndighed, ved henvendelse kræve ovenstående beskæring udført af grundejeren. Hvis beskæringen ikke er udført indenfor Lejre Kommunes tidsfrister fastsat i henvendelsen, kan kommunen lade arbejdet udføre på grundejerens regning.

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere om reglerne for vedligeholdelse af hække og anden beplantning langs veje, stier og fortove, kan du kontakte Center for Ejendomme & Trafik.

Center for Ejendomme & Trafik
E- mail: trafik@lejre.dk