Borgermøde: Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i Lejre Kommunes børnesager

Skrevet den. 22. juni 2016

Mandag den 20. juni havde Lejre Kommune inviteret til borgermøde i Domus Felix i Lejre. Anledningen var en ny undersøgelse, som PwC har udarbejdet på bestilling fra Lejre Kommune. Her har PwC undersøgt kvaliteten i 50 konkrete børnesager inden for servicelovens område, og undersøgelsen viser, at der er for mange fejl og mangler i sagsbehandlingsarbejdet.

Lejre Kommune har derfor igangsat et forbedringsarbejde for at rette op på fejlene.

På borgermødet var der information og dialog om, hvad Lejre Kommune skal blive bedre til - og hvordan kommunen konkret arbejder med, at forbedringerne sker.

En mindre gruppe borgere var mødt op for at deltage i mødet, hvor også Lejre Kommunes eksterne samarbejdspartnere fra PwC (PriceWaterhouseCoopers) og CAFA (Center for Forebyggelse og Anbringelse) deltog.

I boksen til højre finder du materiale fra mødet.

Kontakt

Har du brug for at kontakte Center for Børn, Unge & Familie, er du velkommen til at ringe eller skrive til os her:

Tlf.: 6118 3790 / 6119 4835. E-mail: cbuffrontteam@lejre.dk