Ahmed og Jette skaber god integration

Kulturformidler Ahmed Abou El Zalaf og boligsocial medarbejder Jette Toft skal være med til at binde lokalsamfundet sammen med de flygtninge, som kommer til Lejre Kommune. Deres tilstedeværelse skal bidrage til dialog og skabe gode rammer for integrationen.

Skrevet den. 17. juni 2016

I Lejre Kommune er der i den senere tid blevet ansat to kulturformidlere og en boligsocial medarbejder, som skal være med til at sikre, at der sker en god integration af de flygtninge og familiesammenførte, som kommer hertil, men også af dem, som allerede er her.

- Vi vil gerne gøre en indsats for at sikre en god integration. Integration handler om at blive en del af det danske samfund - både i forhold til beskæftigelse, lokalsamfundet, fritidsliv og meget mere, siger udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked i Lejre Kommune og fortsætter: Vi håber, at medarbejdere som Ahmed og Jette kan skabe forbindelser og gensidig forståelse mellem lokalsamfundet og vores nye beboere og få besvaret de spørgsmål, der naturligt opstår.

Skaber dialog mellem flygtninge og Lejre-borgere

Den 6. juni begyndte Jette Toft på sit nye job, som boligsocial medarbejder i Lejre Kommune, og med sig har hun mere end 20 års erfaring bl.a. fra et job i Dansk Flygtningehjælp. Jettes primære opgave vil være at skabe et positivt socialt samspil mellem beboere og frivillige og de flygtninge, som bor i Lejre Kommune fx på Lindenborg Kro.

- Mine opgaver består i at skabe tryghed for de flygtninge, som bor her og samtidig invitere lokalsamfundet indenfor og sørge for, at vi har en løbende og åben dialog. Jeg vil arbejde aktivt på at være synlig i lokalområdet, og folk skal vide, at de bare kan komme til mig, hvis de har spørgsmål - fx har jeg allerede været et smut forbi brugsuddeleren i Dagli'Brugsen i Gevninge og lederen af Lindenborg Efterskole, siger boligsocial medarbejder Jette Toft.  

Ahmed Abou El Zalaf, som har studeret historie og arabisk, arbejder som tolk og kulturformidler og kom selv til Danmark som flygtningebarn i midten af halvfemserne. Ahmeds arbejdsopgaver er bl.a., at oversætte for flygtningene og hjælpe dem i beskæftigelse fx gennem virksomhedssamarbejde og praktik. Han underviser også flygtningene i, hvordan det danske system fungerer og de kulturelle udfordringer, der kan være.

- Jeg har oplevet mange af de samme ting, som de flygtninge, der kommer hertil og kan bruge de erfaringer i mit arbejde. Derudover har jeg levet det meste af mit liv i Danmark og har derfor en god forståelse for den danske kultur og de barrierer, der kan være, når flygtninge kommer til Danmark, forklarer kulturformidler AhmedAbou El Zalaf. 

Naboer inviteres indenfor på Lindenborg Kro

Ahmed og Jette arbejder tæt sammen og vil i den kommende tid opholde sig en del på Lindenborg Kro. Hver uge vil de holde åben rådgivning, hvor både beboere på Lindenborg Kro og beboere fra lokalområdet kan komme forbi og få svar på deres spørgsmål og tage en snak om eventuelle bekymringer.

- Vi forsøger også, at få stablet et Åbent hus på benene her i løbet af den nærmeste tid, så borgere og beboere får mulighed for at hilse på hinanden. Men det skal vi nok sørge for at fortælle mere om, når tid er. Borgere er også meget velkomne til at tage fat i os, hvis de har ideer eller forslag til aktiviteter, fortæller Ahmed Abou El Zalaf og Jette Toft.

Vi kan ikke fjerne fortiden

Jette Toft har efterhånden prøvet det meste og har haft kontakt med mange forskellige typer af flygtninge med vidt forskellige behov. Hendes tilgang til integrationsarbejdet er kendetegnet ved en overbevisning om, at man altid skal kigge fremad.

- Når jeg arbejder med integration, er jeg altid bevidst om, at vi ikke kan fjerne fortiden, men vi kan forsøge så vidt muligt at sikre en god fremtid for de mennesker, der er flygtet hertil. I bund og grund er vi jo ikke så forskellige, men har alle et ønske om et trygt liv, siger Jette Toft.