Tre nye skoleledere til Lejre Kommune

Fra 1. marts vil Kirke Hyllinge Skole, Bramsnæsvigskolen og Hvalsø Skole have nye skoleledere.

Skrevet den. 5. februar 2016

- Det er tre erfarne skoleledere med hver deres stærke personlige kompetencer, vi har ansat. Jeg ser meget frem til, at de starter på vores skoler til marts, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.

Efter en grundig proces med gennemgang af ansøgerfeltet til de tre ledige skolelederstillinger, blev de tre kandidater enstemmigt valgt af det ansættelsesudvalg, der blev nedsat af økonomiudvalget i oktober.

Ansættelsesudvalget var blandt andet sammensat af de enkelte skolers repræsentanter og politikere fra Udvalget for Børn & Ungdom. Nu ved både elever, ansatte og forældre på skolerne, hvem der fremover skal være skoleleder på deres skole.

Den nye skoleleder på Bramsnæsvigskolen hedder Vibeke Hesselholdt Larsen. Hun er 41 år og kommer fra en stilling som leder af Engskovskolen i Holbæk Kommune. Hun er uddannet lærer og har de sidste 17 år arbejdet som henholdsvis lærer og leder inden for skoleområdet i Ringsted, Holbæk og Kalundborg kommuner. Sideløbende har hun taget en diplomuddannelse i ledelse, foruden en række andre relevante kurser.

På Kirke Hyllinge Skole hedder den nye leder Steen E. Damkjær, og han har tidligere har været skoleleder på Jyllinge Skole i Roskilde Kommune. Steen er 46 år og har oprindelig en kandidateksamen i samfundsfag fra Roskilde Universitet, inden han uddannede sig som lærer og begyndte at undervise i folkeskolen for cirka 15 år siden. Siden da har han haft flere forskellige lederstillinger på skoleområdet.

Hvalsø Skole skal fremover ledes af Lars Hansson, der har 13 års erfaring som skoleleder, senest på Katrinedalskolen i Holbæk Kommune - og tidligere har han også har været lærer på Tølløse Privat- og Efterskole i 12 år. Lars er 51 år og oprindelig uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium i København. Senere har han taget en diplomuddannelse i ledelse, og har sideløbende gennemført en række projekter for at styrke faglighed og trivsel blandt de ansatte på skolerne.

Alle tre skoleledere vil starte i deres nye job i Lejre Kommune pr. 1. marts 2016.

Udvalgsformand Carsten Rasmussen ser frem til, at de tre nye skoleledere begynder:

Vi har store ambitioner for skolerne i Lejre Kommune, og vi er midt i en tid, hvor der er mange vigtige udviklingsprojekter - ikke mindst er folkeskolereformens visioner i gang med at blive omsat til virkelighed. Derfor er det afgørende, at vi har nogle dygtige skoleledere med i arbejdet - og det er jeg overbevist om, at vi har med de tre nye skoleledere, sammen med de nuværende skoleledere i Lejre Kommune.

Skoleleder-stillingerne kort fortalt

  • Lejre Kommune annoncerede i december måned 2015 tre ledige skolelederstillinger.
  • Stillingerne var blevet ledige nogenlunde samtidig, men af forskellige grunde, i efteråret 2015.
  • I forbindelse med annonceringen af de tre ledige stillinger havde Lejre Kommune også fået lavet nogle små film om skolerne - for at give et indtryk af, hvad det var for arbejdspladser, man som ansøger skulle forestille sig at blive en del af.