Offentlig høring: Flygtninge på Lindenborg Kro

Indtil mandag den 8. februar kan du indsende dit høringssvar. Her kan du læse mere og finde relevant materiale.

Skrevet den. 3. februar 2016

Lejre Kommune ønsker at leje Lindenborg Kro for en tidsbegrænset periode med henblik på at indkvartere de flygtninge, kommunen er forpligtet til at modtage.

Ombygningen af Lindenborg Kro kræver en tilladelse ifølge Planloven. Derfor gennemfører Lejre Kommune en offentlig høring indtil mandag den 8. februar.

Lejre Kommune har sendt nabobreve ud til de nærmeste naboer til Lindenborg Kro.

Tirsdag den 2. februar afholdt Lejre Kommune også et åbent borgermøde i Gevninge Forsamlingshus for at orientere om planerne og for at høre borgernes spørgsmål og kommentarer.

Sådan afgiver du høringssvar

Hvis du har nogle bemærkninger, konkrete forslag eller idéer til Lejre Kommunes planer for Lindenborg Kro, skal du sende en mail til biuh@lejre.dk.

Du kan også sende et almindeligt brev til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø.

Vi skal have modtaget dit høringssvar senest mandag den 8. februar 2016.

Mere information

Vi har samlet svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende planerne om at indkvartere flygtninge på Lindenborg Kro - foruden spørgsmål til Lejre Kommunes modtagelse af flygtninge generelt, samt hvordan du kan engagere dig, hvilke frivillige organisationer du kan kontakte, osv.

Find spørgsmål og svar her

Hvad sker der efter høringen?

Når den offentlige høringsperiode er slut, samler Lejre Kommune alle de høringssvar og input, der er kommet ind. Alle disse input vil blive en del af materialet, som lægges frem til politisk drøftelse og beslutning.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter sig for det, kan Lejre Kommune gå videre med at forhandle en lejekontrakt om Lindenborg Kro på plads.

I så fald vil indretningen af kroen derefter gå i gang. Dermed kan der flytte flygtninge ind på kroen fra 1. maj 2016.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har yderligere spørgsmål?

Hvis du har brug for yderligere information om flygtningeboliger på Lindenborg Kro, kan du kontakte Lejre Kommune på tlf. 4646 4646.
Herfra vil du blive stillet videre til den afdeling, der bedst kan svare dig, alt efter hvad dit spørgsmål omhandler.