Lejre Kommune styrker børnekulturen

Udvalget for Kultur & Fritid har vedtaget at opprioritere børnekulturen Lejre Kommune.

Skrevet den. 22. februar 2016

Det sker ved at reservere 100.000 kr. af ”Puljen til andre kulturelle oplevelser” til specifikt kunst og kultur for, med og af børn. Med dette initiativ vil Udvalget for Kultur & Fritid understøtte Kommunalbestyrelsens fokus på at være en attraktiv kommune for børnefamilier – med alsidige og relevante tilbud og fællesskaber for børn og unge.

Denne prioritering af udvalgets midler er også et startskud på udvalgets årsplan, hvor børnekulturen vil få en fremtrædende rolle. I løbet af 2016 og de kommende år vil Udvalget for Kultur & Fritid således stille skarpt på børn og unges møde og med kunst og kultur.
Udvalgsformand, Claus Jørgensen siger:

-      Børn og unge i Lejre Kommune skal have de bedst tænkelige betingelser for at leve sig ind i, opleve og bidrage til vores samfund og dets fællesskaber. Ved at styrke vores fokus på børnekulturen vil vi give Lejre Kommunes børn og unge mulighed for at møde kunsten og kulturen og derigennem skabe værdier, som kan være afgørende for, hvordan de udvikler sig og ser verden. Vi håber, at vores fokus, vil skabe grobund for en lang række børnekulturelle initiativer og projekter, som kan være med til at udvikle vores kommune og os hver især som menneske.

Man kan søge om støtte til:

  1. Børnekulturelle initiativer og projekter
  2. Gør-det-selv projekter

Børnekulturelle initiativer og projekter

For at opnå støtte til børnekulturelle initiativer og projekter skal et eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt, nemlig at projekterne

  • Samarbejder med flere parter i det børnekulturelle miljø
  • Inddrager ressourcepersoner (billedkunstnere, musikere, dansere, designere osv.)
  • Tilvejebringer et varieret udbud af kulturaktiviteter
  • Er forankret i nærmiljøet

Gør-det-selv projekter

Gør-det-selv projekter er kulturprojekter, der laves af børn og unge - for børn og unge. Eksempelvis ydes støtte til børn og unge, der ønsker at lave deres egen videofilm, skrive en bog, lave en udstilling eller indspille deres egen musik. For at opnå støtte til skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Det skal være din egen idé
  • Du skal selv tage beslutningerne og styre projektet
  • Du må højest være 24 år og skal bo i Lejre Kommune
  • Idéen skal være til glæde for flere end dig selv