Dialog om fremtidens idrætsfaciliteter

Med afsæt i en ny analyse af Lejre Kommunes idrætsfaciliteter inviteres alle interesserede til at komme med input til, hvordan fremtidens idrætsfaciliteter skal være.

Skrevet den. 22. februar 2016

Analysen og brugernes input skal bruges til at lave en konkret plan for udvikling af faciliteterne for idrætslivet i Lejre Kommune.

- Jeg er særdeles glad for denne analyse, der giver os et solidt grundlag at tale om idrætsområdet ud fra, siger Claus Jørgensen, formand for Udvalget for Kultur & Fritid.

I mange år har det været diskuteret, om Lejre Kommune har faciliteterne til at opfylde brugernes behov. Ikke bare nu, men også i fremtiden. For at belyse området besluttede Kommunalbestyrelsen i 2014, at der skulle udarbejdes en omfattende analyse af vilkårene for idrætsudøvelse i Lejre kommune.

Syddansk Universitet har udarbejdet analysen på baggrund af en faktaanalyse af de specifikke faciliteter, dels observationer i hallerne, dels spørgeskemaundersøgelser til både voksne og børn i kommunen.

Denne undersøgelse blev færdig i januar 2016, og samme måned blev den præsenteret for Kommunalbestyrelsen på et temamøde

Involvering forud for politisk plan

Næste skridt er, at konkretisere idrætsanalysen i dialog med brugerne fra idrætslivet i Lejre Kommune.

Idrætsanalysen og de input, Lejre Kommune får fra idrætsudøverne, kommer til at betyde noget for de valg, Kommunalbestyrelsen skal træffe vedrørende idrætsfaciliteterne.

Derfor igangsættes nu og hen over foråret en proces, hvor alle interesserede får lejlighed til at lære indholdet af analysen at kende samt komme med input, der kan være til gavn for området.

-      Vi vil begynde med at kigge på de indendørs faciliteter, og senere vil der komme en lignende dialog omkring alle udendørsfaciliteterne. Begge processer vil være åben for alle interesserede, fortæller Claus Jørgensen.

Møde om indendørs faciliteter

I samarbejde med bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller inviteres alle interesserede nu til et møde om de indendørs faciliteter. Målet er at få så mange brugere som muligt til at byde ind med konstruktive forslag om de indendørs faciliteter.

Mødet finder sted den 2. marts 2016, kl. 17.30-21.30 i Hvalsø Kulturhus.

Tilmelding ved Anne Lumholt på alum@lejre.dk