ÅSTEDSFORRETNING: Arealerhvervelse til anlæg af cykelsti langs Roskildevej i Kirke Hvalsø

Lejre Kommune vil forbedre trafikforholdene for cyklister og har derfor besluttet at anlægge en cykelsti langs Roskildevej i Kirke Hvalsø. For at kunne anlægge cykelstien er det nødvendigt at erhverve areal fra tilstødende ejendom.

Skrevet den. 9. februar 2016

I den anledning afholdes åstedsforretning:
Torsdag den 10. marts 2016 kl. 13.00 på følgende ejendom beliggende langs Roskildevej:
Matr.nr. 4x Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø
Adresse: Roskildevej 28, 4330 Hvalsø. 

Forretningen er for enhver ejer og bruger af det areal, som bliver berørt af vejanlægget, og andre som har en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.
Den berørte lodsejer bliver indvarslet ved særskilt brev.

Lejre Kommune har besluttet at søge de nødvendige rettigheder m.v. erhvervet ved ekspropriation efter § 96 i Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. dec. 2014). Gennemførelse sker efter den procedure, der er beskrevet i Vejlovens kapitel 10.

Arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan m.m. ligger til gennemsyn hos
Lejre Kommune, Allerslev Rådhus, Center for Ejendomme & Trafik, Lejrevej 15, 4320 Lejre fra den 10. februar 2016.

Med venlig hilsen
Lejre Kommune
Center for Ejendomme & Trafik