Brande i private hjem topper i december

Julemåneden er højsæson for brande i private hjem. Regner man de brande med, der slukkes af beboerne selv, opstår der på landsplan op mod 6.800 brande i december. Undgå julebrande ved at følge fem simple råd.

Skrevet den. 5. december 2016

December er højsæson for brande i private hjem, og der er derfor god grund til at tænde levende lys med omtanke og være opmærksom i sit hjem i julemåneden. Brandvæsnet slukkede i gennemsnit 557 brande i private hjem i december måned i årene 2011-2015 – eller ca. 145 flere brande end i en gennemsnitsmåned.

I dette tal indgår dog ikke de såkaldte ’happy fires’, der er de mindre brande, som folk selv håndterer og slukker uden at tilkalde brandvæsenet. En undersøgelse fra Epinion fra 2015 viser, at flere end 60.000 danskere årligt oplever en ”happy fire” i deres eget hjem.

- Hvis man medtager antallet af ’happy fires’ svarer det til, at der hvert år er mere end 6.800 brande i december måned i private hjem eller ca. 1.300 flere brande end gennemsnittet. Derfor er det vigtigt, at både voksne og børn kender de klassiske brandfarer, er opmærksomme i hjemmet og følger nogle simple råd for at undgå, at julen ødelægges af en brand i hjemmet, forklarer Mads Dalgaard, kampagnemedarbejder i Beredskabsstyrelsen

For hele Region Sjælland har der i årene 2011-2015, været 13 brande pr. 100.000 indbygger. For Vestsjællands Brandvæsens område har der i:

  • Holbæk kommune været 14 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015
  • Kalundborg kommune været 14 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015
  • Lejre kommune været 8 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015
  • Odsherred kommune været 16 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015
  • Sorø kommune været 14 brande pr. 100k indbyg. i 2011-2015

Fem gode råd til en brandsikker jul

Få en brandsikker jul ved at følge disse fem simple råd, fra Brandvæsnet, når du tænder levende lys i stuen og laver julemad i køkkenet: 

  • Gå aldrig fra tændte, levende lys
  • Den, der tænder, slukker
  • Hav altid vand i nærheden
  • Stil aldrig brandbare ting fra dig på komfuret
  • Bliv i køkkenet, når du laver mad på komfuret

Ønsker du flere råd omkring brandsikkerhed er du velkommen til at benytte Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside: www.vsbv.dk - hvor du blandt andet kan finde råd omkring; brand i køkkenet, levende lys og skorstensbrand.