2,7 mio. kr. til klima- og naturprojekt i Hvalsø

Hvalsø by’s vision om at være ”porten til naturen” får nu medvind i form af puljemidler fra Miljø- og Fødevareministeriet, som har givet tilsagn om 2,7 mio. kr. til et projekt, som blandt andet handler om at lede vandet væk fra Hvalsøs veje og huse på en naturlig måde.

Skrevet den. 16. december 2016

Vi får mere natur ind i byen og en bedre klimasikring eksempelvis ved større regnskyl. Det er en rigtig god nyhed, både for naturen og for borgerne i Hvalsø, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Projektet hedder ”Via vandets vej: Hvalsø ud i naturen – naturen ind i Hvalsø”, og det skal skabe synergi mellem den kommende områdefornyelse i Hvalsø, den forventede separatkloakering i Hvalsø og byens ønske om mere og bedre adgang til naturen.

Projektet handler om at skabe mere natur, bedre klimasikring og en ny forbindelse fra Hvalsø by og så vidt muligt langs vandets vej ud til Tadre Mølle - en af de største attraktioner i nærheden af Hvalsø.

På forkant

Der har været kort ansøgningsfrist til ministeriets pulje, men Lejre Kommune vurderede sammen med FORS (Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuners forsyningsselskab), at der var god grund til at sende en ansøgning afsted. Det giver nemlig mulighed for at være på forkant med nogle af de tiltag, som under alle omstændigheder kommer til at præge Hvalsø by og området rundt om byen i de kommende år.

Vi står overfor at skulle lave separatkloakering i Hvalsø, og nu får vi mulighed for at få mere ud af de penge, vi alligevel skal bruge. Vi får mulighed for at gøre det på en mere bæredygtig måde, som også kommer borgerne til gode, fordi det ikke bare skal forhindre oversvømmede veje og kældre, men også give mere natur og friluftsliv, når vi håndterer noget af vandet ovenpå jorden, frem for nede i rørene under jorden, siger borgmester Carsten Rasmussen.

Også et af Nationalparkens forslag om at forlænge Skjoldungestien fra Hvalsø ud til Tadre Mølle kan blive understøttet som en del af projektet, og der er oplagte synergieffekter ved at tænke projektet ”Via vandets vej” sammen med det arbejde, som i forvejen er i gang med områdefornyelsen i Hvalsø by.

Dialog med lodsejerne

Nogle af de bevilligede midler skal gå til forundersøgelser og til at kvalificere dialogen med de potentielle involverede lodsejere, inden man kan gå i gang med at realisere idéerne.

Vi skal selvfølgelig i dialog med de berørte lodsejere for at undersøge mulighederne. Det er indtil videre et projekt på idéstadiet, som godt kan tage andre former og placeringer, og nu begynder arbejdet med at kvalificere idéerne. Det vil vi gøre i tiden der kommer sammen med de relevante aktører, slutter Carsten Rasmussen.