Stor tilfredshed med hjemmeplejen i Lejre Kommune

SOSU-hjælpere og -assistenter i Lejre Kommune får høje karakterer af de borgere, der får hjemmehjælp, viser en ny brugertilfredshedsmåling.

Skrevet den. 23. august 2016

81 procent af de borgere, der modtager hjemmehjælp, er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de får. Det gælder både personlig pleje og praktisk hjælp. 

Alle modtagere af hjemmehjælp er blevet tilbudt at deltage i undersøgelsen. 451 ældre og yngre borgere har svaret, hvilket giver en svarprocent på 82. Det er tårnhøjt for sådan en type undersøgelse og gør resultatet meget pålideligt. 

Vi er gode til det vigtigste

Udvalgsformand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Leif V. Nielsen er rigtig godt tilfreds med resultatet: ”Den gennemsnitlige tilfredshed er på 4,1 på en skala fra et til fem. Vi scorer højt på det vigtigste, som er personlige pleje. Den tendens skal vi gerne fastholde”, siger han.  

Venlige og omsorgsfulde hjælpere

Det er især de faste SOSU-hjælpere og -assistenter, som borgerne roser i undersøgelsen for at være venlige, omsorgsfulde og udvise respekt for den enkelte borger. Den personlige pleje og hjælp til bad, vask og af- og påklædning scorer højt i målingen med 4,3, mens rengøring giver en samlet score på 3,9. 

Lise Pedersen på 79 år, der her ses sammen med SOSU-hjælper Christina Lippert

”Hjælperne kommer, når jeg har brug for dem”, siger Lise Pedersen på 79 år, der her ses sammen med SOSU-hjælper Christina Lippert.