Sidste uddeling af LAG-midler i 2016

Ønsker du at sætte et projekt i gang, der kan skabe udvikling og innovation i Lejre Kommune eller i én eller flere af de øvrige fire medlemskommuner, så er det nu, du skal sætte dig til tasterne. Den 1. september 2016 er der sidste frist for at søge om tilskudsmidler i 2016.

Skrevet den. 5. august 2016

Støtte til teater, naturpleje og torvehal

Ved seneste uddeling før sommerferien fik flere forskellige iværksættere i Lejre Kommune støtte fra LAG-puljen.

På Hesselbjerggaard nær Kattinge har gårdejer Michael Svane fået støtte til at indrette et køkken- og formidlingscenter, som bl.a. vil bidrage til at skabe bedre forståelse for vilkår for naturpleje.

I Hvalsø er der planer om en ny lokal torvehal i bymidten. LAG har givet støtte til udvikling af en færdig forretningsmodel samt projektering af torvehallen, der skal skabe plads til nye fødevareaktiviteter, åbne op for mere samarbejde - både producenterne imellem, men også mellem producenter og borgere.

Og endelig har Teater Solaris fået støtte til at etablere et innovativt kultur-, event- og teatertelt indeholdende en scene, en foyer og en koncertsal med plads til 150 besøgende.

Alle tre projekter er eksempler på initiativer, der med iværksætteri og entreprenørskab skaber liv og flere lokale arbejdspladser.

Gå i dialog

Nynne Larsby Friis og André Nielsen, der er koordinatorer for LAG Midt-Nordvestsjælland, opfordrer alle med en god idé til at tage kontakt til dem for at få vurderet mulighederne for støtte.

Over 9 mio. kr. til udvikling

LAG bestyrelsen har indtil videre indstillet 33 projekter til at modtage over 9 mio. kr. i tilsagn. De første af projekterne er allerede afsluttet og har fået udbetalt deres tilskud. Grundet omprioriteringer i det danske landdistriktsprogram beskæres midlerne til LAG-indsatsen med 30 % i årene 2017-2020. Det betyder, at LAG til næste år kan støtte projekter med ca. 3,7 mio. kr. mod ca. 5,4 mio. kr. i år og sidste år.

Mere information

Læs mere om LAG-puljen her

Ansøgere skal udfylde ansøgningsskema, som findes på hjemmesiden.

Der er krav om mindst 50-60 % medfinansiering afhængig af, hvem der ansøger. Det ansøgte beløb skal minimum være 50.000 kr.

LAG'erne er oprettet som led i EU og Danmarks Landdistriktsprogrammer. Den aktuelle programperiode dækker årene 2014-2020.

LAG Midt-Nordvestjællands udviklingsstrategi 'Liv i Baghaven' beskriver, hvordan iværksætteri, bosætning og turisme kan udvikles og styrkes i perioden 2014-2020. Du kan læse strategien på hjemmesiden.

Følgende kommuner er en del af LAG Midt-Nordvestsjælland: Holbæk, Sorø, Odsherred, Kalundborg og Lejre.

Lejre Kommune er repræsenteret i bestyrelsen af fmd. for Udvalg for Erhverv og Turisme Grethe Saabye og Jesper Reumert fra Kr. Såby.