Flere flygtninge og familiesammenførte i job i Lejre Kommune

Jobcenter Lejre har knækket kurven og formår at få flere flygtninge i ordinære job. I 2016 er 28 personer kommet i job mod fem personer sidste år.

Skrevet den. 30. august 2016

Integrationsopgaven voksede i Lejre Kommune, da kvoten af modtagne flygtninge steg ud over alles forventning i 2015. Der er derfor blevet sat ekstra politisk og administrativt fokus på den omfattende integrationsopgave, og 2015 var året, hvor beskæftigelses- og integrationsindsatsen måtte organiseres i takt med modtagelsen af næsten 100 voksne flygtninge.

-  Nu kan vi med glæde konstatere, at vi i det seneste halve år har fået 28 flygtninge i ordinært arbejde mod kun fem flygtninge i 2015, siger Udvalgsformand for Job & Arbejdsmarked Christian Plank, og fortsætter:

- Vi har store forventninger til de samlede resultater for 2016 og de kommende år, men det er også vigtigt at huske, at netop denne gruppe af borgere ofte er dem, der er i størst risiko for at blive opsagt i deres job, og derfor kan vi godt forvente, at flere vil opleve et tilbagefald til ledighed i flere omgange, før de lykkes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet, slutter han.

Ny afdeling hjælper flygtninge i job

I forbindelse med den ekstra integrationsindsats er der i Center for Job & Social blevet oprettet en ny afdeling, hvor der er fokus på, at man godt kan være en attraktiv arbejdskraft trods sprogbarrierer og manglende erfaring på det danske arbejdsmarked. Alle nye flygtninge bliver som udgangspunkt vurderet jobparate, hvilket vil sige, at de kan påtage sig ordinært arbejde på det almindelige arbejdsmarked og bliver hurtigt støttet i deres jobsøgning. Samtidig sikrer et nyt introduktionsprogram undervisning i samfundsforståelse og arbejdsmarkedskultur og danner bro til virksomheder. De frivillige og netværksfamilierne spiller her en stor supplerende rolle i forhold til guidning og formidling.

-   Vi ved, at den bedste integration opnås ved inddragelse af frivillige og virksomheder i integrationsindsatsen, og derfor har vi arbejdet aktivt med netop dette, siger Job & Socialchef i Lejre Kommune, Lone Lykke Marker.