Ekstra hjælp i hverdagen til flere

Lejre Kommune udvider klippekortordningen resten af 2016.

Skrevet den. 23. august 2016

Derfor bliver borgere i Lejre Kommune, der modtager moderat og omfattende personlig pleje nu tilbudt 60 minutters ugentlig hjemmehjælp via klippekortordningen. Klippekortet skal gå til aktiviteter, som borgeren kan lave sammen med hjemmehjælperen, og som giver borgeren livskvalitet i hverdagen. Den enkelte borger bestemmer således selv indholdet af den ekstra hjemmehjælp.

Klippekortordningen er finansieret via Finansloven 2015 og 2016 og bliver administreret af Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet har derfor godkendt Lejre Kommunes ansøgning om at udvide klippekortordningen resten af 2016.

Hjælp til de ting, som giver mere livskvalitet

”Klippekortordningen er noget af det bedste, som kommunen har tilbudt mig. Det er lykken af lykken”, fortæller Birthe Madsen, der benytter klippekortordningen. ”Ordningen giver mig mulighed for at få hjælp til nogle af de hjemlige ting, som betyder så meget for min livskvalitet. Jeg får ryddet op i mit klædeskab og fejet min gård. Min søde hjemmehjælper og jeg har også været en tur sammen i Roskilde for at snolde. Jeg kalder dagene for ”mor-datter-dage”, fordi de er så hyggelige og personlige”, fortsætter Birthe Madsen.

Udvalgsformand Leif V. Nielsen fortæller:

”Vi har fået udarbejdet en statusrapport som viser, at borgerne er glade for de aktiviteter, de får hjælp til med klippekortordningen. Nogle borgere føler sig også mere selvhjulpne, fordi de får gode oplevelser med eksempelvis at gå en lille tur – og det giver mod på at prøve at gøre det i større omfang. Samtidig oplever hjemmehjælperne, at det giver arbejdsglæde, når de har tid til at hjælpe borgerne med noget, som giver større livskvalitet. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan udvide ordningen resten af 2016”, siger han.

Procedure

Alle borgere, som modtager moderat og omfattende personlig pleje, vil modtage et brev om udvidelsen af klippekortsordningen. Ved spørgsmål kan Visitation & Bestiller kontaktes på telefon 46 46 46 06.