Søg midler hos LAG Midt-Nordvestsjælland

Har du en ide til et projekt, der kan medvirke til at skabe arbejdspladser, understøtte iværksætteri, udvikle turismen eller sikre attraktive levevilkår i LAG'ens område. Så kan du måske søge tilskud til projektet.

Skrevet den. 7. april 2016

Hvad er LAG Midt-Nordvestsjælland? 

LAG Midt-Nordvestsjælland er en åben forening, som gennem lokalt forankrede projekter bidrager til at udvikle landdistrikterne i Lejre, Holbæk, Sorø, Odsherred og Kalundborg kommuner.

LAG Midt-Nordvestsjælland modtager hvert år ca. 5,5 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen samt EU's Landdistriktsfond. Midlerne bruges til at støtte lokale gode og innovative projekter, som kan medvirke til at skabe nye job og attraktive levevilkår i de små lokalsamfund.

Hvordan søger man om LAG-midler?

LAG-midler kan søges af både privatpersoner, foreninger og små virksomheder.

Du kan løbende søge om tilskud ved LAG-Midt-Nordvestsjælland, og de indkomne ansøgninger behandles i tre ansøgningsrunder hen over året. Næste ansøgningsfrist er mandag den 25. april.

Læs mere om, hvordan du søger på www.lag-midtnordvestsjaelland.dk.

Brug for vejledning?

Har du spørgsmål om en konkret projektidé eller omkring LAG-ens udviklingsstrategi, frister, regler og bekendtgørelsen m.v., kan du kontakte LAG-koordinatorer Nynne Friis på nlf@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller tlf. 42 47 00 58 eller André Nielsen på an@lag-midtnordvestsjaelland.dk eller tlf. 30 45 93 91.

Du er også velkommen til at kontakte Lejre Kommunes LAG-kontaktperson Tina Unger på tiun@lejre.dk eller tlf. 24 67 47 80 og få en snak om konkrete projektidéer.