Invitation til seminar – Naturen som idrætsarena i Lejre Kommune

Udvalget for Kultur & Fritid inviterer alle brugere af udendørs faciliteter til en workshop om, hvordan de eksisterende faciliteter kan udvikles til at dække fremtidens behov

Skrevet den. 4. april 2016

Mandag d.18.april 2016
kl. 17:30 - 21:30
Kantinen på Allerslev skole
Bispegårdsvej 2
4320 Lejre

Emnerne for aftenen vil bla. være:

Hvad siger idrætsanalysen?

Hvem benytter naturen til idræt og motion?

Hvilke ønsker og forslag har de mange udendørs motionister?

Nærmere oplæg til mødet inkl. program følger.

Link til idrætsanalysen findes her:

Vedlagt er desuden Syddansk Universitets forslag til temaer, der kan drøftes i forbindelse med analysen.

Seminaret er åbent for alle brugere: Private borgere, selvorganiserede, Foreninger, brugerråd, lodsejere og alle andre interesserede. Send også meget gerne invitationen videre til andre interesserede.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.

Tilmelding/ gratis billet senest den 12.april via dette link:  

Bestil gratis billet her

Husk at skrive i kommentarfeltet, hvilken tilknytning du har til området (selv-organiseret, privat borger, lodsejer, forening mv.)

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til mødet eller tilmelding, er I velkommen til at kontakte Anne Lumholt: alum@lejre.dk

Med venlig hilsen
Udvalget for Kultur & Fritid

Baggrund:

Lejre Kommune har i 2015 fået foretaget en stor undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen. Analysen er foretaget af Syddansk Universitet. Analysen præsenteres for alle relevante brugergrupper via seminarer, workshops, diskussioner osv. i løbet af 2016.  På møderne inviteres brugerne til at komme med input til, hvordan området bedst involveres, og hvordan analysens resultater kan bruges fremadrettet. Idrætsanalysen og kommentarerne fra brugergrupperne skal danne baggrund for en strategisk politisk prioritering for området.

På denne side kan du læse mere om de temadage, kommentarer osv., der kommer i løbet af processen med involvering og implementering:

/oplev/indendoers-og-udendoers-faciliteter/undersoegelse-af-idraets-og-fritidsfaciliteter