Hvad skal der egentlig ske med Degnejorden?

Midt i Lejre Stationsby skal der bygges et nyt boligområde på Degnejordens arealer.

Skrevet den. 20. april 2016

I den seneste tid har det givet anledning til debat i pressen, hvor der er stillet en række spørgsmål til projektet og processen omkring det. Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune ønsker at få de bedste bud på, hvad der skal til for at skabe et skønt og levende område med gode boliger på Degnejorden. Udvikling af kommunens boligområder skal både passe til det moderne liv, hænge godt samme med området og tænke naturen ind. I juni bliver udskrevet en åben idékonkurrence gennem Arkitektforeningen. Dermed får alle landets arkitekter og tegnestuer mulighed for at være med og komme med forslag til, hvordan området kan udformes og indrettes.

Arkitektkonkurrence

Ifølge Arkitektforeningen kan Lejre Kommune forvente, at konkurrencen vil give helt op til 50 forslag at vælge i mellem. Efterfølgende får kommunen mulighed for enten af vælge det bedste forslag eller sætte elementer fra flere forslag sammen til én helt ny løsning. Beslutningen om byggeri på arealet ved Degnejorden skal være en så velovervejet og gennemtænkt helhedsløsning som muligt. Derfor går Lejre Kommune grundigt til værks.

Borgernes input

Lejre Kommune har blandt andet haft inviteret til åben workshop i februar. Her mødtes knap 100 borgere for at gå i dialog og fortælle om deres ønsker og ideer til det nye boligområde på Degnejorden. De pointer og synspunkter, der kom frem på mødet vil indgå i konkurrencens baggrundsmateriale. De tre største hovedpointer fra mødet var: At Degnejorden skal udgøre et mangfoldigt landsbyfællesskab, naturen skal sætte rammerne for byggeriet og Degnejorden skal være et bæredygtigt flagskib.

Der kom også mange andre synspunkter frem på mødet, og nogle af dem var i sagens natur også modstridende.

Bebyggelsesprocent og tæthed?

På mødet 15. marts drøftede Økonomiudvalget krav og kriterier til arkitektkonkurrencens ramme for byggeriet og udvikling af området på Degnejorden. 

Økonomiudvalget besluttede, at boligerne højest må være på to etager og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30% for området som helhed. Det svarer nogenlunde til bebyggelsesprocenten for Møllerjorden. Hvis der regnes med en gennemsnitsstørrelse på 120 m2 pr. bolig, vil der kunne bygges op til 125 boliger på arealet. Der er i øvrigt lagt op til, at boligernes størrelse skal være varieret. 
Beslutningen gælder alene som en ramme for konkurrencen og ikke for det endelige byggeri.
Hvor højt, hvor tæt og hvor mange boliger, der kan bygges på Degnejorden bliver først endeligt besluttet med vedtagelse af lokalplanen i efteråret 2017.

Der vil blive mulighed for yderligere debat og input fra borgerne i processen, blandt andet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen i efteråret 2017.

Hvad skal et eventuelt provnu bruges til?

Der er ikke indskrevet noget provenu fra projektet i kommunens budget, og dermed er der heller ikke taget stilling til, hvad et eventuelt provenu skal bruges til.

 

Materiale fra Borger-workshop

Materiale fra ØU-behandling, den 15.03.2016