Forslag til Spildevandsplan 2016-2023

Lejre Kommunalbestyrelse har godkendt forslag til Spildevandsplan 2016-2023 med miljøvurdering den 29. marts 2016. Planforslaget er i offentlig høring fra den 4. april 2016 til den 1. juni 2016.

Skrevet den. 4. april 2016

Spildevand indeholder mange næringsstoffer og kan ødelægge plante- og dyrelivet i vores vandløb, søer og fjorde, hvis det ikke bliver renset inden udledning. Med spildevandsplan 2016-2023 får vi mulighed for at håndtere spildevandet på en miljørigtig måde, så vi kan passe på naturen. I planen er der lagt vægt på separering af fælleskloakker i byerne og rensning af spildevand i det åbne land.

Spildevandsplanen udgør det administrative grundlag for planlægningen i perioden 2016-2023, og bliver et arbejdsredskab for Lejre Kommune og forsyningsvirksomheden FORS A/S.

Lejre Kommune har udarbejdet en miljøvurdering der beskriver og vurderer spildevandsplanens sandsynlige og væsentlige indvirkninger på miljøet. Miljøvurdering er indarbejdet i forslaget til spildevandsplanen.

Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 kan ses her.

Ønsker du at se hvad der gælder for din ejendom, kan du søge din adresse frem på kortet her.

Hvis du har bemærkninger eller indsigelser, skal du sende disse til cbm@lejre.dk eller Lejre Kommune, Center for Byg & Miljø, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Lejre Kommune skal have modtaget dit høringssvar senest den 1. juni 2016.

I forbindelse med høringen vil Kommunalbestyrelsen invitere til borgermøde om forslag til Spildevandsplan 2016-2023. Borgermødet er den 3. maj 2016 kl. 19 i Hvalsø Kulturhus.