Fornyet lokalaftale med Lejre Kommunes lærere og børnehaveklasseledereFornyet lokalaftale med Lejre Kommunes lærere og børnehaveklasseledere

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening har netop indgået en lokalaftale på baggrund af evalueringerne fra året, der er gået.

Skrevet den. 20. april 2016

– Aftalen er et rigtig godt udgangspunkt for samarbejdet om skolernes mål, både når det gælder elevernes og de ansattes faglighed, nærvær og trivsel, siger udvalgsformand Carsten Rasmussen, Udvalget for Børn & Ungdom.

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening indgik en lokalaftale i foråret 2015. Parterne var enige om, at aftalen skulle evalueres i februar 2016, og det er med baggrund i dén evaluering, at parterne nu er klar til at forny aftalen.

- Vi er parat til at forny aftalen, da det er vores erfaring, at en fælles udstukket ramme bedst understøtter den fortsatte udvikling af Lejre kommunes skoler siger formand for Lejre Lærerforening, Marianne Lund. Hun tilføjer:

- Det, at vi har en lokalaftale, er i sig selv positivt. Det er et udtryk for, at der også politisk er tillid til, at lærere og ledere i fællesskab kan sikre eleverne den bedste undervisning og trivsel. Samtidig er lokalaftalen med til at sætte fokus på, at skolerne fortsat kan være attraktive arbejdspladser med gode arbejdsmiljøer,siger hun.

Lokalaftalen mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening er en aftale, som forpligter lærere og skoleledere til et tæt og målrettet samarbejde. Formålet med aftalen er, at understøtte de politiske mål om at øge elevernes faglige niveau og nedbringe sygefraværet ved at forbedre lærernes arbejdsmiljø.

- Vi kan se af evalueringen af lokalaftalen, at der har været en positiv udvikling, både når det gælder sygefraværet på det samlede skoleområde og når det gælder den stigende "sociale kapital", der er et udtryk for arbejdsmiljøet på skolerne. Derimod er det for tidligt at sige noget om, hvorvidt lokalaftalen i sig selv har haft en målbar effekt for målet om elevernes faglige niveau, slutter udvalgsformand Carsten Rasmussen.

Faktaboks:
  • Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. april at bemyndige administrationen til at forny lokalaftalen for lærere og børnehaveklasseledere svarende til praksis for så vidt angår andre lokalaftaler.
  • Lokalaftalen supplerer KL's og LC's overenskomstforlig om folkeskolen, herunder også om lærernes arbejdstid. Derudover bygger lokalaftalen på det fælles "forståelsespapir", som Lejre Kommune og Lejre Lærerforening udarbejdede til brug for skoleåret 2014/2015.
  • Se lokalaftalen i Dagsordenen til Økonomiudvalgsmøde den 19. april 2015.