Deltag i udviklingen af vores udendørs faciliteter

Udvalget for Kultur & Fritid inviterer alle brugere af kommunens udendørs faciliteter til en workshop om, hvordan faciliteterne kan udvikles til at dække fremtidens behov:

Skrevet den. 11. april 2016

Mandag d.18.april 2016
kl. 17:30 - 21:30
Kantinen på Allerslev skole
Bispegårdsvej 2
4320 Lejre

Programmet vil bla. indeholde:

  • Præsentation af og snak om den aktuelle idrætsanalyse med fokus på de udendørs faciliteter
  • Hvor går tendenserne hen mht. udendørs faciliteter og brugen af dem - generelt og i Lejre?
  • Hvad ønsker brugerne mht. udendørs faciliteter for fremtiden?
  • Og hvordan skal de forskellige ønsker prioriteres?
  • Hvad betyder tendenser og ønsker for den fremtidige planlægning og prioritering i kommunen?

Link til idrætsanalysen findes her: Idrætsanalyse. Vedlagt er desuden Syddansk Universitets forslag til temaer, der kan drøftes i forbindelse med analysen.

Mødet er åbent for alle brugere: Private borgere, selvorganiserede, foreninger, brugerråd, lodsejere og alle andre interesserede. Send også meget gerne invitationen videre til andre interesserede.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding/ gratis billet senest den 14 .april via dette link: Bestil gratis billet her

Husk at skrive i kommentarfeltet, hvilken tilknytning du har til området (selvorganiseret, privat borger, lodsejer, forening mv.)

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til mødet eller tilmelding, er du velkommen til at kontakte Anne Lumholt: alum@lejre.dk

Med venlig hilsen
Udvalget for Kultur & Fritid 

Baggrund:

Lejre Kommune har i 2015 fået foretaget en stor undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen. Analysen er foretaget af Syddansk Universitet. Analysen præsenteres for alle relevante brugergrupper via seminarer, workshops, diskussioner osv. i løbet af 2016.  På møderne inviteres brugerne til at komme med input til, hvordan området bedst involveres, og hvordan analysens resultater kan bruges fremadrettet. Idrætsanalysen og kommentarerne fra brugergrupperne skal danne baggrund for en strategisk politisk prioritering for området.

På denne side kan du læse mere om de temadage, kommentarer osv., der kommer i løbet af processen med involvering og implementering:

Læs mere her!