Borgerne i Lejre er klar til mere affaldssortering

Lejre Kommune har gennemført 300 telefoninterview i løbet af april og spurgt borgere fra hele kommunen om, hvor tilfredse de er med den nuværende affaldsordning.

Skrevet den. 28. april 2016

Borgerne er også blevet spurgt om deres og holdning til at skulle sortere endnu mere affald i fremtiden. Svarene viser, at borgerne i Lejre er klar til mere sortering af affald.  Hele 68 % synes, at det er en god idé at udvide den nuværende ordning med f.eks. indsamling af madaffald og metal ved boligen.

Nye muligheder for sortering fra 1. januar 2018

Svarene fra brugerundersøgelsen bliver taget med, når politikerne i løbet af de kommende måneder drøfter, hvordan en ny affaldsordning for i Lejre Kommune skal se ud. Den nye affaldsordning skal vedtages i efteråret 2016, og vil træde i kraft fra den 1. januar 2018.

Affaldssortering skal passe ind i borgernes hverdag

"Selvom vi har gennemført en brugerundersøgelse, vil vi rigtig gerne høre fra grundejerforeninger og borgere hen over sommeren, så vi kan finde den bedst mulige affaldsordning. Vi skal finde en model, der både giver masser af genanvendelse og passer ind i borgernes hverdag", siger formand for Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune, Martin Stokholm.

Målet er 50 % genanvendelse i 2022

Danmark har en national strategi om at genanvende 50 % af affaldet fra private husholdninger i 2022. Kommunerne skal hjælpe med at løfte denne opgave. I dag afleverer borgerne i Lejre 22 % af affaldet til genanvendelse, så der er brug for en særlig indsats for at nå målene. Allerede nu er der planlagt forsøg med mere sortering i landsbyerne Kisserup og Biltris, så borgerne ikke skal helt til genbrugspladsen for at aflevere affald, der kan genanvendes. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at jo tættere indsamlingen af affald er på borgerens hjem, jo mere bliver der afleveret til genanvendelse.

Brugerundersøgelsen er tilgængelig i boksen i højre side.