Opgør med myter om alkohol

Sundhedsstyrelsens årlige alkoholkampagne sætter fokus på ”Stop før fem”-budskabet og gør op med de mange myter om alkohol.

Skrevet den. 28. september 2015

Stop før fem! Sådan lyder hovedbudskabet i Sundhedsstyrelsen alkoholkampagne 2015, der løber af stablen i uge 40. 

Faktum er, at 38 procent af de danske mænd og 20 procent af de danske kvinder drikker sig berusede en eller flere gange om måneden. Det vil sige, at de drikker 5 eller flere genstande på en gang.

Det er vigtigt at slå fast, at skader på grund af alkohol ikke alene opstår, fordi man som mand drikker mere end 14 genstande om ugen. En vigtig faktor er også, hvordan man drikker dem. Det er særligt skadeligt at drikke 5 eller flere genstande på en gang. Både fordi kroppen skades mere af store mængder alkohol på en gang, men også fordi beruselsen får flere mennesker til at tage en risiko og gøre noget, der kan bringe en selv og andre i uheld og ulykker, siger Kit Broholm, der er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen med særlig ansvar for alkohol. 

Lejre-borgere drikker mere

Sundhedsprofilen 2013 viser, at Lejre Kommune har udfordringer på alkoholområdet. På alle parametre ligger befolkningen i Lejre Kommune højere end gennemsnittet for Region Sjællands kommuner. Tallene viser, at

  • Mere end hver femte af borgerne (21,9 %) overskrider Sundhedsstyrelsens lave genstandsgrænse
  • Hver tiende af borgerne (9,6 %) overskrider Sundhedsstyrelsens høje genstandsgrænse
  • 17 % af borgerne viser tegn på alkoholafhængighed
  • Knap en fjerdedel af borgerne (24 %) udviser en problematisk alkoholadfærd

Lejre Kommune har på den baggrund søgt midler fra Sundhedsstyrelsens pulje "Familieorienteret alkoholbehandling" til at styrke kommunens indsats på alkoholområdet med fokus på en tidlig, opsøgende og kordineret tilgang.

Puljemidlerne er afsat som et led i det sundhedspolitiske udspil 'Mere borger, mindre patient'. Formålet med projektet i Lejre Kommune er at sikre, at borgernes alkoholmisbrug, særligt forældres alkoholmisbrug, opdages tidligere, og at familier hurtigere får den rette kordinerede hjælp og støtte.

Sundhedsstyrelsen har i årets alkoholkampagne sat fokus på anbefalingen: Stop før 5! Derudover ledsages budskabet af en informationsindsats, der skal aflive nogle af de mest udbredte myter om alkohol.

I Danmark har vi en afslappet alkoholkultur, og vi bekræfter ofte hinanden i, at den måde vi drikker på er helt i orden. En festmiddag, hvor man drikker en velkomstdrink, et glas vin eller to til forretten, et-to glas rødvin til hovedretten, portvin til desserten og cognac til kaffen er almindelig og bliver af mange anset som en harmløs alkoholkultur. Det får os til at undlade at snakke om problematiske alkoholvaner, før de bliver til egentlige alkoholproblemer og alkoholafhængighed, siger Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen.

Nogle af de udsagn, som Sundhedsstyrelsen stiller skarpt på og piller fra hinanden med fakta i årets Uge 40-kampagne er blandt andet:

  • "Man drikker ikke for meget, hvis man kan styre det"
  • "Man drikker først for meget, hvis man ikke kan passe sit arbejde"
  • "Man drikker først for meget, hvis det går ud over andre"

Udsagn som disse er med til at skabe en forestilling om, at en person først har et alkoholproblem, når han er ude af kontrol. Men en person, der drikker på denne måde, burde nok have taget sine alkoholvaner op til revision for længe siden, siger Kit Broholm.

Fakta om kampagnen

Årets alkoholkampagne er målrettet mænd mellem 45 og 65 år med kortere uddannelser. Kampagnen udbreder budskabet om at stoppe før fem genstande ved samme lejlighed og sætter fokus på alkoholkulturen og det særligt skadelige ved at drikke meget på en gang - "bingedrinking".

Kampagnen formidler via myter og fakta om alkohol viden om helbredsmæssige konsekvenser. Kampagnen løber af stablen d. 28. september og består af en landsdækkende mediekampagne og en række lokale aktiviteter landet over.

Hvad kan du selv gøre?

Har du problemer med alkohol, kan du komme i gratis kommunal alkoholbehandling. Pårørende kan også få rådgivning. Lejre Kommune har et samarbejde med Lænken  og med Center for Alkohol- og Stofbehandling. Lænken tilbyder professionel alkoholbehandling og netværk med frivillige. Der er et Lænke-ambulatorium i både Lejre og Roskilde. Center for Alkohol- og Stofbehandling rådgiver og hjælper voksne med misbrug. Alkoholbehandlingen er et gratis anonymt tilbud og iværksættes senest 14 dage efter at du har henvendt dig.