Lokale virksomheder workshoppede om bæredygtig vækst på TRO – økologisk kirkefestival

Stor tilfredshed blandt deltagerne i Big future 2025 konference arrangeret af Lejre Kommune, Erhvervsforum Hornsherred & TRO - økologisk kirkefestival.

Skrevet den. 17. september 2015

Den 4. september havde Lejre Kommune, Erhvervsforum Hornsherred & TRO - økologisk kirkefestival inviteret lokale virksomheder til konference i et telt på festivalpladsen på en mark nord for Sæby.  Som et led i TRO - økologisk kirkefestival havde de 3 parter inviteret repræsentant for Big Future 2025, Carsten Lassen, chef for strategisk rådgivning, SE, til at fortælle om Big Future-visionsstudiet og de resultater og anbefalinger, som projektet var nået frem til. Deltagerne fik tillige borgmester Mette Touborgs bud på, hvorfor de store klimaforandringer ude i verden også har en betydning for virksomhederne i Lejre og biskop Peter Fischer-Møllers bud på, hvordan Folkekirke, tro og kristendom kan spille en rolle i den måde, vi tænker bæredygtighed og vækst på.

Centralt for konferencen var Carsten Lassens fremlæggelse af selve visionsstudiet.  Som Carsten Lassen sagde indledningsvis: "Dette her drejer sig ikke om stråhat og sivsko - det er big business!" .

Målet for Visionsstudiet Big Future 2025 var at udvikle realistiske forretnings-scenarier og anbefalinger for holdbar vækst med en tiårig horisont for dansk erhvervsliv. Big Future 2025 har på baggrund af et advisory board med 10 fagligt og erhvervsmæssigt tunge personer med Ditlev Engel som formand, samt mere end 150 danske virksomheder, udviklet en række hovedanbefalinger.  På konferencen blev der gået i dybden med 3 af disse hovedanbefalinger, nemlig:

1. Forstå din virksomheds værdiskabelse

Er din virksomhed en del af fortiden eller fremtiden? På et globalt marked præget af hastige og forstyrrende forandringer er første skridt en kortlægning af virksomhedens placering i forsyningskæden. Hvilke spidskompetencer besidder virksomheden, og hvor robust er forretningsmodellen? Er der mulighed for at rykke op i forsyningskæden?

2. Skab mere med mindre i alt hvad du gør

Verden kommer til at befinde sig i et teknologiskifte over de næste 10-30 år som følge af den globale middelklasses fremkomst og deres og vores behov for "Bil-Bøf-Bolig". Danske virksomheder har muligheden for at komme til at deltage i ændringen med nye løsninger. Det er vigtigt at have på sit ressourceforbrug og CO2 udslip.

3. Sharing: Del viden, gentænk ejerskabet og åbn døren på vid gab mod omverdenen

Fremtiden kommer til at efterspørge flere fælles løsninger, hvor virksomheder samarbejder - også med den offentlige sektor - om at skabe holdbare løsninger. Samtidig bliver verden mere transparent. Data er til rådighed for alle, og den som lukker døren mod omverdenen må have noget at skjule. Derfor: Åbn dørene mod omverdenen!

Alle deltagere i konferencen blev bedt om at workshoppe med hinanden om, hvordan disse anbefalinger kan tænkes ind i lige netop den type virksomhed, som de repræsenterede, og hvordan bæredygtig vækst kan realiseres, når man er en mindre virksomhed i Lejre området. Målet var at alle deltagere kom hjem fra konferencen med nye vinkler på deres egen måde at drive virksomhed på. Deltagerne på konferencen repræsenterede et meget bredt udsnit af erhverv fra landbrug over produktionsvirksomheder, rådgivningsvirksomheder, installatører, bosteder for udviklingshæmmede voksne til kommunale centre, og næsten alle kunne under workshoppen godt finde områder, hvor de kunne tænke bæredygtighed ind uden at miste konkurrencedygtighed.

Arrangørerne af konferencen fik efterfølgende stor ros af deltagerne og blev opfordret til gerne at tænke i lignende lokale arrangementer fremover.

Var du forhindret i at deltage, så er der mulighed for at gå ind på Big Future 2015 egen hjemmeside og downloade hele visionsstudiet. Her er masser af spændende indsigter og inspiration at hente: www.bigfuture.dk