Lejre Kommune sætter fokus på tung trafik på Hornsherredvej

Tung trafik med lastbiler til og fra Kyndby Grusgrav har fået Lejre Kommune til at henvende sig til både transportfirmaet og politiet for at sætte fokus på trafiksikkerheden på Hornsherredvej.

Skrevet den. 7. september 2015

 – Det er vigtigt, at trafiksikkerheden er i orden, derfor er vi nu i dialog med de forskellige parter i sagen, siger borgmester Mette Touborg. 

Både borgmesteren og Afdelingen for Trafik i Lejre Kommune har modtaget henvendelser fra borgere, der er bekymrede for kørslen med tunge lastbiler med grus og jordmaterialer på Hornsherredvej fra Biltris, igennem Sæby, Lyndby og ned til motorvejen i Gevninge. Den store mængde lastbiltrafik skyldes kørsel af grusmaterialer fra Kyndby grusgrav.

Trafiktælling i Lyndby

For at få et overblik over trafiksituationen gennemførte Lejre Kommune en trafiktælling torsdag den 20. august fra klokken 6 om morgenen til klokken 18.00 om aftenen foran Lyndby Kirke. Her blev alle forbipasserende lastbiler optalt, og tællingerne viste, at ca. 75% af lastbilkørslen var jord- og grustransporter.

-  Vi har været i dialog med det transportfirma, som står for hovedparten af entreprenørkørslen. De oplyser, at kørslen med de mange lastbiler ophører med udgangen af november måned, og derefter skulle vi gerne opleve mere normale trafikforhold på Hornsherredvej i forhold til lastbilkørsel. Fra 1. oktober og 14 dage frem vil der være en pause i kørslen til og fra Kyndby Grusgrav, fortæller Centerchef Henrik Bech Hjortbøl fra Center for Veje & Trafik i Lejre Kommune.

Dialog med politiet

Selvom lastbilstrafikken må formodes at falde væsentligt inden for de kommende måneder, har Lejre Kommune været i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi omkring mulighederne for bedre trafiksikkerhed på strækningen. Politiet går nu også aktivt ind i sagen ved at opstille fotovogne og fortage vejsidekontrol af lastbiler på strækningen.

-  Jeg håber, at indsatserne kan være medvirkende til at gøre forholdene lidt bedre på og langs med Hornsherredvej, slutter borgmester Mette Touborg.