DI-analyse viser fremgang for Lejre Kommune

Lejre Kommune går frem i Dansk Industris årlige analyse af det lokale erhvervsklima i de danske kommuner. Det er positivt, at vi rykker i den rigtige retning igen, siger borgmester Mette Touborg.

Skrevet den. 3. september 2015

Lejre Kommune er avanceret 15 pladser i analysen "Lokalt Erhvervsklima", hvilket placerer kommunen som samlet nr. 74 ud af de 98 danske kommuner.

Det er en forbedring på 15 pladser i forhold til 2014.

- Det glæder mig, at de virksomheder, der har svaret på DI's spørgsmål om erhvervsklimaet i Lejre Kommune oplever, at det er blevet bedre igen. Vi er optaget af at forbedre erhvervsklimaet for alle dele af erhvervslivet, og det vil vi fortsætte med i tæt dialog med Lejre Erhvervsudviklingsforum og brancheforeningerne, herunder DI, siger borgmester Mette Touborg (F).

Også formand for Erhvervs- og Turismeudvalget, Grethe Saabye (C) er glad for fremgangen fra DI's måling i 2014 til 2015. Hun siger:

- Fremgangen viser, at vi er på rette spor. Vi har satset på uddannelse af vores medarbejdere i professionel service, udvidet åbningstiderne og fjernet lukkedagen, fjernet gebyrer på byggesagsbehandlingen m.v.  Nu vil Erhvervs- og Turismeudvalget sætte sig grundigt ind i undersøgelsen og vurdere, hvad den giver anledning til. Vores fokus er på at forbedre erhvervsklimaet, og DI's undersøgelse giver os et vigtigt fingerpeg om vores forbedringsmuligheder.

Et af dem er infrastruktur og transport, hvor vi er faldet 4 pladser i forhold til målingen i 2014. Vi ved, at netdækningen er for ringe i en række af vores lokalområder. Derfor er det også et prioriteret indsatsområde i det budgetforslag, som flertalspartierne sender i høring i dag efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget i går.

Fakta om Lokalt Erhvervsklima 2015:

Den største fremgang har Lejre opnået i kategorien Brug af private leverandører, hvor kommunen er gået 49 pladser frem.  Den laveste placering er en 85. plads i kategorien Infrastruktur og Tansport. I denne kategori er Lejre gået 4 pladser tilbage.

DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2015, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er sjette år i træk, at DI laver undersøgelsen.

7100 danske virksomheder inden for Dansk Industris brancher, bl.a. produktion, transport, engroshandel og service har svaret på undersøgelsen i 2015. De har blandt andet vurderet kommunernes overordnede erhvervsvenlighed, de kommunale rammevilkår og andre helt specifikke erhvervsvilkår som f.eks. skattetryk, kommunal sagsbehandling, arbejdskraft, infrastruktur, image m.v.

Fra Lejre Kommune har 43 virksomheder svaret på undersøgelsen. De har til sammen 555 arbejdspladser og repræsenterer 11,66 pct. af de private arbejdspladser i Lejre Kommune.

Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 i undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder, erhvervsfrekvens mv.  

96 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt.

Se alle resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2015 på www.di.dk/le