Brugerne er godt tilfredse med Lejre Kommunes visitation

En ny brugertilfredshedsundersøgelse viser samlet set en middelhøj tilfredshed med den service, borgerne får, når de er i kontakt med ”Visitation & Bestiller” i Lejre Kommune.

Skrevet den. 14. september 2015

– Vi vil selvfølgelig gerne have fuld tilfredshed på alle parametre, men det er et resultat, vi bestemt godt kan være bekendt, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Når borgere i Lejre Kommune har brug for hjemmehjælp, omsorgstandpleje, genoptræning, ændring af boligens indretning - eller en række andre tilbud om personlig pleje eller praktisk hjælp - så er de i kontakt med kommunens visitationsenhed, "Visitation & Bestiller".

Visitation & Bestiller er med til at sikre, at borgerne modtager de ydelser, de har krav på ifølge serviceloven og ifølge det politisk fastlagte serviceniveau i Lejre Kommune.

Brugernes tilfredshed kortlagt

I maj måned spurgte Lejre Kommune borgere, der inden for det seneste halve år havde haft en sag hos Visitation & Bestiller, hvor tilfredse de var med den service, de havde fået.
Borgerne blev bedt om at svare på seks overordnede områder, nemlig: Omdømme, medarbejdere, processer/ serviceniveau, ventetid, ydelser samt kommunikation og information.

Resultaterne viser bl.a. at borgerne forbinder Visitation & Bestiller med hjælpsomhed, tryghed og kompetence.

Resultaterne viser også, at kvinder generelt er mere tilfredse end mænd - og at de ældste borgere er mest tilfredse.

Ønsker inddragelse og information

På baggrund af undersøgelsens resultater, har Lejre Kommune defineret nogle forbedringsområder, og udarbejdet handleplaner for, hvordan forbedringerne skal gennemføres.

Det drejer sig eksempelvis om, at borgerne skal inddrages mere og have mere relevant information om deres eget sagsforløb, og at borgerne skal have mere information om ventetiden.

- Vi skal tage både de gode og de mindre gode resultater til efterretning. Det værdifulde ved brugertilfredshedsundersøgelser er netop, at vi får indsigt i, hvad der har betydning for borgernes tilfredshed. Dermed kan vi også på sigt at måle effekten af de forbedringer, vi sætter i værk, slutter udvalgsformand Leif V. Nielsen.

Faktaboks

  • Udvalget for Social, Sundhed & Ældre vedtog den 2. februar 2015 en strategi for brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugere af plejecentrene, træningsområdet, myndighedsområdet og Frit Valg-ordningen.
  • Den første brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført på træningsområdet og derefter på området for Visitation & Bestiller.
  • I efteråret 2015 vil der blive gennemført tilfredshedsundersøgelser på Lejre Kommunes plejecentre. I foråret 2016 gælder det brugertilfredsheden på "Frit Valg"-ordningen.
  • Lejre Kommunes brugertilfredshedsundersøgelser er i overensstemmelse med KL's koncept, som gør det muligt at sammenligne resultater på tværs af kommunerne samt at følge udviklingen i den enkelte kommune.
  • www.tilfredshedsportalen.dk vil kommunernes resultater fremgå efterhånden som forskellige brugertilfredshedsundersøgelser bliver gennemført.