Klima- og energiministeren besøger Sæby

Den 9. april tager klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen på et grønt visit til Sæby i Lejre Kommune, når han deltager i et åbent borgermøde om omstillingsprojektet ’Grøn Energi Sæby’. Mødet er arrangeret af Energi Gruppen Sæby, som med projektet arbejder på at igangsætte en grøn omstilling i Lejre Kommune.

Skrevet den. 27. marts 2015

På borgermødet vil Rasmus Helveg Petersen få en nærmere introduktion til omstillingsprojektet og en status på den rivende udvikling, der har fundet sted, siden projektet i 2014 blev startet af lokale ildsjæle med det formål at gøre Sæby mere bæredygtig. En af de helt store visioner for energigruppen i Sæby er at få etableret et halmvarmeværk, der vil give billig vedvarende energi til byens ejendomme - og måske også til Sofiehøj Friskole, der ligger uden for selve byen. Dette skal ikke kun komme Sæby til gavn, men også fungere som inspiration for de andre byer i kommunen, så Sæby bliver en 'foregangsby', når det kommer til bæredygtighed og vedvarende energi.

Ministerbesøget finder sted som et led i et allerede planlagt møde, hvor der sættes særligt fokus på de elopvarmede boligers muligheder for at blive tilsluttet omstillingsprojektet. I løbet af aftenen kan boligejere med elvarme nemlig få beregnet, hvad en konvertering til fjernvarme helt konkret vil betyde for dem. Dette er næste skridt på vejen inden det næste borgermøde den 15. april, hvor det samlede omstillingsprojekt skal drøftes blandt byens borgere.

Formand for Udvalget for Teknik & Miljø, Martin Stokholm, glæder sig over ministerens besøg. Han udtaler: "Hele Danmark står over for en stor proces, når alt vores produktion af el og varme i år 2035 skal komme fra vedvarende energi. Derfor er jeg glad for, at ministeren med sit besøg viser, at de små skridt ude i kommunerne er vigtige på vejen mod den grønne omstilling. Sæbys borgere har grund til at være stolte over den udvikling, som de kan blive bannerførere for i vores kommune".

Energi Gruppen Sæby samarbejder med Lejre Kommune, Energiklynge Sjælland, Roskilde Universitetscenter og Gl. Havdrup om at realisere 'Grøn Energi Sæby'. Projektet er støttet af Region Sjælland.

Mødet holdes kl. 19 i Bylaugshuset, Tingstedet 6, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge.