Iværksætterkursus for nyetablerede virksomheder

Lejre kommune udbyder i samarbejde med Lejre Erhvervsforum gratis iværksætterkursus for nyetablerede virksomheder.

Skrevet den. 11. marts 2015

Tænker du på at starte egen virksomhed? Eller er du allerede startet? Mangler du viden og inspiration for at komme videre? Målet med kurset er, at du kommer rigtigt i gang - og at du bliver på markedet!

På kurset får du viden, inspiration og svar på dine spørgsmål - og du får et nyt netværk og sparring med andre iværksættere!

Program

Kurset ledes af erhvervschef Thomas Hørdam fra Lejre Kommune, og projektleder Preben Lund fra PL Consult. Thomas har mere end 8 års erfaring med iværksættervejledning - og kurser fra flere sjællandske kommuner. Preben har udarbejdet forretningsplaner og sparret med og vejledt mere end 350 iværksættere.

På hver kursusgang får du konkret sparring på din forretningsplan samt en gennemgang af et relevant tema for din virksomhed.

Kursusgange

Den 8. april kl. 14 - 17

Introduktion til kurset

Forretningsplanen, virksomhedens mission og mål, hvorfor starte egen virksomhed, forventninger til din nye rolle som virksomhedsejer, dine stærke og svage sider i forhold til virksomheden, hvem er dit netværk, netværksdannelse.
Indlægsholder: Evolution ApS, Ella Schumann, Personlig udvikling og gennemslagskraft.

Den 14. april kl.. 14 - 17

Produktet/ydelsen - grundlaget for din virksomhed

Hvad er dit produkt/ydelse, hvilke behov løser produktet/ydelsen hos kunderne, leverandører, samarbejdspartnere, prisfastsættelse, konkurrencesituationen, konkurrenternes priser, konkurrenternes stærke og svage sider.

Indlægsholder: Trine-Maria Kristensen, "Socialkontoret", Hvordan bruger man de sociale medier professionelt.

Den 22. april kl. 14 - 17

Markedsføring - synliggørelse

Profilering af virksomheden, det kreative budskab, hvordan kommer jeg i kontakt med kundeemnerne, segmenter i markedet, målgruppevalg, salgskanaler, netværk, markedsføringsaktiviteter, hjemmeside, pressemeddelelser, elevatortalen.

Indlægsholder: Johnny Schäfer, Internet Service, Opbygning af en effektiv hjemmeside.

Den 27. april kl.14 - 17

Organisation af virksomheden - Skat og moms

Virsomhedsform, personlig virksomhed, anpartsselskab, aktieselskab, iværksætterselskab. Praktiske forhold ved opstart, CVR nummer, skat, moms.

Indlægsholder: Advokat Torben Wibe Andersen, Advodan, Valg af virksomhedsform samt indlæg fra SKAT.

Den 5. maj kl. 14 - 17

Salg - hvor kommer kunderne fra? - Virksomhedens økonomi

Salg. Privatkunder, virksomhedskunder, forventet omsætning, forventet antal kunder, muligheder og trusler på markedet, salgsteknik, hvad skal man sige til den potentielle kunde, præsentation af produktet/ydelsen, bearbejdning af indvendinger, hvordan får man ordren.

Virksomhedens økonomi. Budget, etableringsomkostninger, driftsomkostninger, finansiering, bogføring, regnskab.
Indlægsholder: Statsaut. revisor Carsten Johnsen, Erik Munk statsaut. revisionsaktieselskab.

Den 12. maj kl.14 - 17

Salg fortsat - Opsamling på kurset

Vi skal høre en iværksætter fortælle om sine erfaringer og sin iværksætterhistorie.
Hvad skal der til for at få succes som iværksætter? Hvordan ser din handlingsplan ud for de næste tre måneder?

Indlægsholder: Iværksætter Mikkel Friis-Holm, Friis-Holm Chokolade A/S

Kursussted: Hvalsø Savværk A/S, Bentsensvej 4, 4330 Hvalsø
Tilmelding: Senest den 25. marts til erhvervschef Thomas Hørdam,thho@lejre.dk
Spørgsmål til kurset: Kontakt projektleder Preben Lund, mobil 40151089,pl@plconsult.dk