Folkeoplysningsudvalgets plakatkonkurrence

Folkeoplysningudvalget i Lejre Kommune har udskrevet en plakatkonkurrence, hvor alle kan deltage.

Skrevet den. 4. marts 2015

Du kan læse mere om Folkeoplysningsudvalget her:

Konkurrencebetingelser:

Det skal tydeligt fremgå på plakaten at afsenderen er "Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune" og at budskaberne som udvalget arbejder for:

  • Flere frivillige
  • Aktiv fritid for børn og voksne
  • Udvikling hele voksenlivet

… skal fremgå i ord eller illustration.

Dit forslag skal indsendes i digital format (PDF) som uden videre behandling kan anvendes til trykning i CMYK-farver. Plakaten skal kunne gengives i formater fra A4 til A1.

Dommerkomité:

Vinderen udvælges blandt de indsendte forslag af en dommerkomité bestående af:

William S. Jacobsen, Formand for Folkeoplysningsudvalget

Mette Touborg, Borgmester

Vibeke Rytter, Næstformand for Billedkunstrådet

Præmie:

Der udbetales en præmie på 10.000 kr til vinderen mod at Folkeoplysningsudvalget/Lejre Kommune frit kan anvende plakaten uden yderligere honorar til vinderen.

Frist for indsendelse:

Bidrag til konkurrencen skal være indsendt senest d. 7. april 2015 på mail til "infr@lejre.dk" i PDF-format med angivelse af navn, adresse og telefonnr. på indsenderen.