Færre sygemeldte borgere i Lejre Kommune

Ved en intensiv politisk støttet indsats er det lykkes Jobcentret at bringe flere sygemeldte borgere tilbage i job eller i andre beskæftigelsesrettede udviklingsforløb.

Skrevet den. 3. marts 2015

- Det er godt for borgerne, som hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet, og det er godt for Lejre Kommunes økonomi, siger udvalgsformand Christian Plank, Udvalget for Job & Arbejdsmarked.

Efter førtidspensions- og fleksjobreformen, som trådte i kraft januar 2013, steg antallet af blandt andet sygedagpengesager i Lejre Kommune. Dette skyldtes ændringer af sagsbehandlingsprocedurer og -systemer, der medførte længerevarende sagsbehandlingsprocesser. Antallet af sager steg på hver enkelt rådgiverplads, og derved blev der mindre tid til intensiv opfølgningsindsats.

Særlig indsats gav resultater

Ved en særlig indsats lykkedes det Jobcentret at nedbringe den gennemsnitlige varighed på sygedagpengeforløb og derved også kommunens udgifter:

- Vi besluttede at investere i individuel indsats for sygemeldte og ansatte to ekstra rådgivere for at sætte fokus på en tidlig indsats med alle syge Lejreborgere. Derudover har alle rådgivere gennemgået et særskilt kompetenceudviklingsforløb, fortæller Christian Plank.

Nu viser resultaterne sig: Der er sket en halvering af sygemeldte, som har gået sygemeldt i over 26 uger.

Det er et enormt flot resultat, der giver en gevinst for de sygemeldte borgere, som hurtigere vender tilbage på arbejdsmarkedet og dermed mindsker risiko for fyring og udstødelse af arbejdsmarkedet. Selvfølgelig er der borgere, som er alvorligt syge, og dem tager vi hånd om, og giver dem den nødvendige tid til restitution, slutter Christian Plank.

Antal sygedage billede 1

Antal sygedage billede 2